Woorden in categorie: Samenlevingscontract

Home » Woorden in categorie
8.4

Centraal Testamentenregister

In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle in Nederland opgemaakte testamenten en samenlevingsovereenkomsten met een zogeheten verblijvensbeding vermeld. Alleen basisgegevens over testamenten worden opgeslagen in een centraal register. Er staat dus niet de inhoud van het testament. Toegang tot dat register hebben alleen notarissen. De notaris bij wie je het testament maakt bewaart zelf een […]
Lees meer

Fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap is het geval waarin de Belastingdienst personen als fiscale partners ziet. De fiscale partners hebben als voordeel dat ze een gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen doen en inkomsten en aftrekposten onderling kunnen verdelen. Dat levert meestal een fiscaal voordeel op zoals met hypotheekrente. Gehuwden en geregistreerd partners die samenwonen zijn automatisch elkaars fiscaal partner. Ook samenwoners […]
Lees meer

Inboedel

De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad. Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant hoe jullie de boedel verdelen, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de verdeling […]
Lees meer

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen.
Lees meer

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner of echtgenoot. Bij een pensioen is er vaak de mogelijkheid dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering kan ontvangen. Die uitkering krijgt de partner als de pensioengerechtigde komt te overlijden. Eis voor een dergelijk partnerpensioen is dat je kunt aantonen dat er ook daadwerkelijk een partnerschap […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer

Samengesteld gezin

Het samengesteld gezin is een gezin dat bestaat uit twee partners die kinderen hebben uit een vorige relatie. Ook wel een stiefgezin of patchwork gezin genoemd. Het kan zijn dat beide partner kinderen hebben. Maar ook dat een van de partners kinderen heeft. Een samengesteld gezin kan ontstaan door echtscheiding of overlijden van een van […]
Lees meer

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst is een akte tussen twee mensen. Hierin leggen zij hun afspraken over het samenwonen vast. In de meeste gevallen is het een notariële akte. Maar dat is niet noodzakelijk. De samenwonende partners leggen hun afspraken vast. Daardoor komen zij voor bepaalde wettelijke regelingen in aanmerking. Zij kunnen bijvoorbeeld recht maken op een […]
Lees meer

Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding (ook wel verblijvensbeding) is een bepaling in een samenlevingsovereenkomst. Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde overeenkomst tussen jou en je partner. In die overeenkomst leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke […]
Lees meer