Woorden in categorie: Testament herroepen

Home » Woorden in categorie
8.4

Akte tot herroeping testament

De akte tot herroeping van een testament is een akte waarin je verklaart dat je jouw eerder gemaakte testament intrekt. Deze akte laat je inschrijven in het Centraal Testamenten Register. Nieuw testament opstellen In plaats van het opstellen van een herroepingsakte kun je ook een nieuw testament opstellen. Dan komt het nieuwe testament automatisch in […]
Lees meer

Herroeping

Met een herroeping trek je een eerder gemaakte akte in. Juridisch doe je dat met een vergelijkbare akte, met uitsluitend als inhoud dat je de vorige akte intrekt. Een testament trek je in met een Akte tot herroeping testament. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je […]
Lees meer

Langstlevendebeding

Het langstlevendebeding is een bepaling die inhoudt dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner zijn of haar erfgenaam wordt. De wet bevat een langstlevendebeding voor gehuwden en geregistreerd partners. De langstlevende partner is namelijk automatisch de directe erfgenaam van de overleden erflater. Om daarvan af te wijken, moet je een testament maken.In […]
Lees meer

Ouderlijke boedelverdeling

De ouderlijke boedelverdeling (OBV) is een andere benaming voor het langstlevende testament. Dit was bedoeld om de langstlevende partner verzorgd achter te laten, waarbij de kinderen nog geen aanspraak konden maken op de erfenis. Sinds 2003 is de ouderlijke boedelverdeling standaard in de wet opgenomen. Dat betekent dat als een persoon overlijdt (zonder een testament) […]
Lees meer

Rectificatie-akte

Een rectificatie-akte is een notariële akte waarmee de notaris fouten in een andere notariële akte herstelt. Ook wel een akte van rectificatie. Bijvoorbeeld als de tekst van een akte onjuist of onvolledig is. Denk aan schrijffouten, missende woorden of een foute omschrijving van de partijen. Door een rectificatie-akte mag de herstelde akte echter niet een […]
Lees meer