Levenstestament opstellen voor ABN AMRO

Home » DoeHetZelfNotaris en ABN AMRO » Levenstestament opstellen voor ABN AMRO
8.6

Een levenstestament voor de bank

levenstestament

In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Het levenstestament is een algemene volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. De volmacht werkt tijdens jouw leven.
Met een levenstestament kan je bepalen wie jouw bankzaken kan regelen als je dat zelf niet meer kunt. Denk aan een tijdelijk ziekte, dementie of andere reden. Je registreert het levenstestament bij de ABN AMRO. Daardoor kan jouw gevolmachtigde namens jou de bankzaken beheren.

Wie wijs je aan?

Je kan één of meer personen aanwijzen als gevolmachtigde. Als je een partner hebt dan is het gebruikelijk om als eerste
gevolmachtigde je partner aan te wijzen. Hiervoor hebben wij de mogelijkheid om twee levenstestamenten met partner op te stellen. Met die twee levenstestamenten benoemen jullie elkaar tot gemachtigde.
Als je geen partner hebt dan maak je een enkel levenstestament.

Je kan ook direct zelf meer dan één gevolmachtigde aanwijzen. In tweede of derde plaats wijs je dan nog iemand aan. Juridisch zijn dan alle gevolmachtigden gelijk. Dus wijs je jouw partner en je oudste zoon aan, dan zijn die beiden voor 100% gevolmachtigde.
De persoon die je hebt aangewezen als gevolmachtigde noemt men een levensexecuteur.
Er is een register van onafhankelijke levensexecuteurs, zij hebben een opleiding tot levensexecuteur gevolgd.

Ingang volmacht

Een levenstestament kan direct ingaan. Dat wil zeggen dat de gemachtigde altijd bevoegd is om namens jou op te treden. Je kan ook kiezen dat het pas ingaat op het moment dat een arts heeft bepaald dat je wilsonbekwaam bent geworden. Dat wil zeggen dat de volmacht pas in kan gaan nadat een arts dat heeft besloten. Dat klinkt veilig, maar kan in de praktijk behoorlijke vertraging opleveren. Als je de gevolmachtigde vertrouwt kan je het beste kiezen voor het direct in laten gaan.

Wat kan in een levenstestament worden geregeld?

De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken. Je kunt aangeven of er schenkingen mogen worden gedaan, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden. Zonder een dergelijke bepaling is het goed plannen van een komende nalatenschap heel lastig.
Je kan ook toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. Dit punt is vaak lastig, je moet dit ook afstemmen met je huisarts. In ons model kan je geen bepalingen over euthanasie opnemen. Wij vinden dat juridische geen toegevoegde waarde hebben.

Medisch handelen

Een medische volmacht kan op diverse manieren worden vorm gegeven. Belangrijk is dat als je wilt bepalen dat een behandeling moet worden gestopt door een gevolmachtigde dat je dan ook met jouw artsen moet overleggen.

Deponeren in het CLTR

Het levenstestament wordt bewaard door de notaris. Ook wordt het gedeponeerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Je kunt zelf bepalen wie het verder mag inzien. In ieder geval de gevolmachtigde en als je dat wilt ook andere personen.