Familieleden in verenigingsbestuur?

Familieleden in verenigingsbestuur?

Home » Familieleden in verenigingsbestuur?
8.6

Familieleden in verenigingsbestuur

Mogen familieleden in verenigingsbestuur bij elkaar zitten?

Ja dat mag. De wet zegt niet dat familieleden niet samen in het bestuur van een vereniging mogen zitten. De Algemene Vergadering besluit of zij personen wel of niet benoemt als bestuurders. De vergadering kan ook aanvullende eisen stellen voor het bestuurderschap. Die mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten, maar mogen wel aanvullend zijn.

Er kan dus worden besloten dat familieleden niet samen in het bestuur mogen zitten. De uitdaging daarbij is dan om dit goed te kunnen vastleggen, dus om te beschrijven welke familiebanden wel of niet zijn toegestaan. Dus tot welke graad van bloed– of aanverwantschap.

Andere beperkingen voor bestuurders

Naast beperkingen voor familiebanden kan de vergadering ook besluiten dat bestuursleden niet mogen werken bij leveranciers van de vereniging, subsidiegevers of de gemeente waar de vereniging gevestigd is. Daarmee voorkom je dat bestuurders met eigen belangen gaan besturen. Je voorkomt dat zij dus een eigen belang hebben bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld bij het inkopen van materialen voor de vereniging).

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging