Familieleden in verenigingsbestuur?

Familieleden in verenigingsbestuur?

Home » Familieleden in verenigingsbestuur?
8.5
Mogen familieleden in verenigingsbestuur bij elkaar zitten?

Ja dat mag. De wet kent geen verbod. De vereniging kiest zelf de bestuurders. Het kan dus zijn dat in de statuten regels zijn opgenomen over dit onderwerp.

Familieleden samen in verenigingsbestuur

De wet zegt niet dat familieleden niet samen in het bestuur van een vereniging mogen zitten. De Algemene Vergadering besluit of zij personen wel of niet benoemt als bestuurders. De vergadering kan ook aanvullende eisen stellen voor het bestuurderschap. Die mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten, maar mogen wel aanvullend zijn.

Er kan dus worden besloten dat familieleden niet samen in het bestuur mogen zitten. De uitdaging daarbij is dan om dit goed te kunnen vastleggen, dus om te beschrijven welke familiebanden wel of niet zijn toegestaan. Dus tot welke graad van bloed– of aanverwantschap.

Andere beperkingen voor bestuurders

Naast beperkingen voor familiebanden kan de vergadering ook besluiten dat bestuursleden niet mogen werken bij leveranciers van de vereniging, subsidiegevers of de gemeente waar de vereniging gevestigd is. Daarmee voorkom je dat bestuurders met eigen belangen gaan besturen. Je voorkomt dat zij dus een eigen belang hebben bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld bij het inkopen van materialen voor de vereniging).

Later ontstane relaties

percentage

Mensen gaan relaties aan met elkaar. Het kan dus ook zijn dat bestuursleden die eerst geen band hadden, die wel ontwikkelen. Zij worden elkaars geliefden of komen in een andere relatie met elkaar te staan. Ook hier kan de Algemene Vergadering een standpunt over innemen. Uiteindelijk is het ook die vergadering die besluit of ze nog voldoende vertrouwen heeft in de bestuurders of het bestuur.

Bestuurders zijn schaars

Veel organisaties hebben problemen bij het vinden van vrijwilligers of bestuursleden. Er is dus altijd een spanningsveld. Stel je veel regels vooraf aan je bestuurders? Dan is de vijver waaruit je kan vissen ook kleiner. Zeker bij een ruime definitie van familieleden is dat het geval.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen