Levenstestament opstellen 339.-

Home » Levenstestament » Levenstestament opstellen
8.4

Het enkele levenstestament

In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Je hebt geen partner. Je wijst iemand aan als levensexecuteur. Het levenstestament is een volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. Het werkt tijdens je leven.

Waarom levenstestament opstellen?

Als je alleenstaand bent is er niemand die namens jou beslissingen kan nemen. Met een levenstestament bepaal jij zelf wie er namens jou dat straks (tijdelijk) kan doen. De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken.

Je kunt aangeven of er schenkingen mogen worden gedaan, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden. Zonder een dergelijke bepaling is het goed plannen van een nalatenschap heel lastig.
Je kan ook toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. Dit punt is vaak lastig, je moet dit ook afstemmen met je huisarts.

Voordelen om via ons een levenstestament te maken

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een levenstestament

 • Notaristarief is all in
 • In je eigen tempo thuis
 • Gratis concept levenstestament op maat
 • Notaris registreert en bewaart

Wie wijs je aan

Je kan helemaal zelf bepalen wie je als gevolmachtigde wilt aanwijzen. Die persoon moet je goed vertrouwen, die gaat namelijk namens jou beslissingen nemen. In tweede instantie kan je nog iemand als reserve aanwijzen. De persoon die je straks hebt aangewezen als gevolmachtigde noemt men een levensexecuteur.

Wat regel je hier in een enkel levenstestament?

Je maakt hier een levenstestament waarin een aantal keuzes al vooraf door ons is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken.

 • Gevolmachtigde voor zakelijke beslissingen
 • Gevolmachtigde kan schenkingen doen
 • Volmacht ook voor onderneming en/of aandelen
 • Naar keuze een medische behandelvolmacht
 • Geen aparte toezichthouder
 • Geen ondervolmacht
 • Rapportage per jaar
 • Geen beloning voor de gevolmachtigde, wel onkosten vergoed

Geen euthanasieverklaring

Je kan in ons model geen euthanasieverklaring opnemen. Er zijn daarvoor verschillende redenen. De eerste is dat een dergelijke verklaring weinig nut heeft in een Levenstestament. Behandelende artsen wensen dat je een dergelijke verklaring in hun bijzijn maakt. Bovendien willen zij dat de euthanasieverklaring regelmatig is herhaald, waaronder ook recent voor het gewenste levenseinde. Hierdoor is het niet nuttig om deze verklaring bij een notaris vast te leggen. De tweede reden is dat het online bepalen van een dergelijke vergaande wens door veel notarissen niet wordt geaccepteerd. Zij vinden dat zij in dat geval moeten doornemen of je in staat bent het besluit te overzien. Een dergelijk gesprek kan je beter met een arts dan met een jurist voeren.

Ingang volmacht

Een levenstestament kan direct ingaan. Dat wil zeggen dat de gemachtigde altijd bevoegd is om namens jou op te treden. Je kan ook kiezen dat het pas ingaat op het moment dat een arts heeft bepaald dat je wilsonbekwaam bent geworden. Dat wil zeggen dat de volmacht pas in kan gaan nadat een dokter dat heeft besloten.

Medisch handelen

Een medische volmacht kan op diverse manieren worden vorm gegeven. Belangrijk is dat als je wilt bepalen dat een behandeling moet worden gestopt door een gevolmachtigde dat je dan ook met jouw behandelde artsen moet overleggen. Die artsen willen regelmatig controleren of jouw wil niet gewijzigd is.

Wat doet de notaris voor een levenstestament?

De notaris zal alle gegevens controleren die jij hebt opgeven. Dus zijn de gegevens en die van de gevolmachtigde juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het levenstestament doorlezen en eventueel vragen aan jou stellen. Een belangrijke taak van de notaris is om te controleren of jij nog kan overzien wat je ondertekent. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moet jij ondertekenen.

Wat kost een levenstestament voor één persoon?

+

Tarief Levenstestament (1 levenstestament) € 339.- incl. BTW

Wat kost een Levenstestament (1 levenstestament)


Werkzaamheden

De notaris gaat een levenstestament opstellen. Omdat je zelf het concept hebt opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat je zelf hebt gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van jouw concept. De notaris controleert of je kan overzien wat je gaat tekenen en of je dat in vrije wil hebt besloten. 

Binnen het tarief:

 • zal de notaris de ID gegevens controleren;
 • schrijft de notaris het Levenstestament in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR;
 • bewaart de notaris het document voor altijd in een brandvrij arvhief;
 • ontvang je een afschrift van de akte.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed levenstestament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen. Ga je hier een levenstestament opstellen dan krijg je de volgende zaken voor je geld.