Meervoudig lidmaatschap en stemrecht bij vereniging?

Meervoudig lidmaatschap en stemrecht bij vereniging?

Home » Meervoudig lidmaatschap en stemrecht bij vereniging?
8.6

Meervoudig lidmaatschap en stemrecht bij VvE

Kan een verenigingslid een meervoudig lidmaatschap en stemrecht hebben bij de VvE?

Een verenigingslid kan maar éénmaal lid zijn van een vereniging. Een dubbel (of drie-, vier- of vijfvoudig) lidmaatschap is dus niet mogelijk. Het is wel mogelijk dat een lid meer dan één stem, dus een meervoudig stemrecht kan hebben. Dan heb je dus meer stemmen bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering. Dat moet dan wel uitdrukkelijk in de (schriftelijke) statuten staan. In dat geval wordt afgeweken van het uitgangspunt dat ieder lid één stem heeft. Na oprichting kan dat alsnog met een statutenwijziging.

Vereniging van Eigenaren van vakantieparken

Bij Verenigingen van Eigenaren van vakantieparken is de stemverhouding meestal als volgt. In de statuten staat dan (meestal) dat aan elke bungalow (vakantiewoning) één lidmaatschap is verbonden. De rechtbank Leeuwarden heeft hierover bepaald dat dit niet betekent dat een persoon met meerdere bungalows dan ook meervoudig lidmaatschap en meervoudig stemrecht heeft. Meervoudig lidmaatschap van dezelfde vereniging is namelijk niet mogelijk en meervoudig stemrecht kan alleen als de statuten dat uitdrukkelijk bepalen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging