Valt recht op erfenis in faillissement?

Valt recht op erfenis in faillissement?

Home » Valt recht op erfenis in faillissement?
8.4
Valt het recht op een te ontvangen erfenis in het faillissement?

Ja, als je failliet bent en een erfenis ontvangt valt deze in het faillissement. De curator neemt een besluit over de erfenis.

Recht op erfenis in faillissement?

Met een faillissement wordt, kort gezegd, jouw vermogen verdeeld onder jouw schuldeisers. Onder dat vermogen valt bijvoorbeeld ook een erfenis of een schenking die je vóór jouw faillissement hebt aanvaard.

erfenis in faillissement

Erfenis aanvaarden

Als je failliet gaat, maar nog geen aanspraak hebt gemaakt op een erfenis (je hebt de erfenis dus nog niet aanvaard), dan valt die aanspraak óók in het faillissement. Dat betekent dat de curator (degene die jouw faillissement afhandelt) mag besluiten wat hij of zij met die aanspraak gaat doen.

De curator kan de erfenis dan aanvaarden. Dat doet hij of zij verplicht onder voorrecht van boedelbeschrijving, dus beneficiair aanvaarden. Er wordt dan dus eerst gekeken of de erfenis iets oplevert. Als het iets oplevert en de curator aanvaardt de erfenis, dan komt ook wat je erft in de faillissementsboedel terecht voor jouw schuldeisers. Als je failliet bent gegaan, kan je dus niet voorkomen dat jouw erfenis terecht komt bij jouw schuldeisers.

Erfenis verwerpen

Daarnaast kan de curator de erfenis verwerpen, maar dat mag hij of zij alleen doen met toestemming van de rechter-commissaris. Dat doet de curator in geval er meer schulden zijn dan opbrengsten in de erfenis. Anders zou hij de faillissementsboedel nog verder belasten met nieuwe schulden.

Zie ook Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister).

    Lees meer over Afhandeling Erfenis