Dossier ANBI: winst maken in ANBI stichting?

Dossier ANBI: winst maken in ANBI stichting?

Home » Dossier ANBI: winst maken in ANBI stichting?
8.5
Mag een ANBI winst maken?

Ja zeker. Maar een ANBI mag niet het maken van winst als doel hebben. Ook moet die winst gebruikt worden om de maatschappelijke doelen te bekostigen. Dus een ANBI kan winst maken op bepaalde activiteiten. Die winst gebruikt ze dan voor het doel.

Geen winstoogmerk of geen winst?

Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben, maar mag er nergens winst op gemaakt worden?

ANBI Logo

Een van de voorwaarden voor de ANBI status is dat de vereniging of stichting geen winst mag maken met de algemeen nuttige activiteiten. Dat zijn de activiteiten die onlosmakelijk zijn verbonden met het algemeen nuttige doel. Dat betekent dat de ANBI geen commerciële (meer dan kostendekkende) tarieven in rekening mag brengen voor de algemeen nut activiteiten.

Geen winstoogmerk schriftelijk vastleggen

Dat de ANBI geen winstoogmerk heeft, moet volgens de Belastingdienst blijken uit de regelgeving van de instelling. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld uit de statuten, het stichtingsplan en reglementen (uitdrukkelijk) moet blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Bijvoorbeeld door dit uitdrukkelijk in de statuten te verklaren. Natuurlijk voorzien de modelstatuten van DoeHetZelfNotaris hierin.

Wel winst maken met commerciële activiteiten

Dit betekent niet dat een ANBI helemaal geen winst mag maken. Winst maken is dus iets anders dan een winstoogmerk hebben. Voor het maken van winst gelden volgens de Belastingdienst grofweg twee voorwaarden:

  1. De winst is gemaakt met commerciële activiteiten en
  2. De winst die de stichting daarmee maakt, gaat helemaal en volledig naar het algemeen nut van de ANBI. De hele winst is dus bedoeld voor het algemeen nut.

Dit alles moet ook duidelijk blijken uit de financiële administratie.

Voorbeeld gemengde activiteiten

Natuurmonumenten heeft een winkel, ook online. In die winkel verkopen zij spullen. Op die verkoop maakt Natuurmonumenten winst. Dat mag, je mag hiermee winst maken. Daarmee heeft Natuurmonumenten nog geen winstoogmerk. Die winst wordt daarna gebruikt voor de andere activiteiten van de organisatie, namelijk natuurbehoud. Op die manier kan ook natuurmonumenten de ANBI status hebben.

Commerciële activiteiten voor ANBI?

Wat zijn nog meer voorbeelden van commerciële activiteiten van een ANBI? Denk bijvoorbeeld aan een museumwinkel of kaartverkoop. Maar bijvoorbeeld ook een cadeauwinkel, thee- of koffieschenkerij op locatie of het uitgeven van een betaald blad/krantje. Er zijn talrijke voorbeelden denkbaar. Let bij de commerciële activiteiten er wel op dat duidelijk uit de administratie blijkt dat er is voldaan aan de twee hierboven genoemde voorwaarden van de Belastingdienst.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI