Woorden in categorie: Legaat

Home » Woorden in categorie
8.6

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Erfenis

De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater) aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
Lees meer

Erflater

De erflater is de persoon die een erfenis nalaat. Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
Lees meer

Erfrecht

Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Het erfrecht is grotendeels regelend recht. Dat wil zeggen dat je met een testament af kan wijken van de wettelijke regels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Geldlegaat

Het geldlegaat is een legaat waarin de erflater in zijn testament een vast geldbedrag nalaat aan iemand (de legataris). De legataris kan pas zes maanden na het overlijden van de erflater het legaat opeisen van de erfgenamen. De erflater kan echter een kortere of langere opeisbaarheidstermijn hebben gesteld. In plaats van een geldbedrag, kan de erflater ook […]
Lees meer

Inferieure erfstelling

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last. Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of […]
Lees meer

Kleinkindlegaat

Het kleinkindlegaat is een legaat dat bepaalt wat je rechtstreeks aan je kleinkinderen nalaat. Je kunt dat doen omdat je iets aan jouw kleinkinderen wilt nalaten. Je kunt het ook doen omdat je op die manier fors op de erfbelasting kan besparen. Je kan een kleinkindlegaat maken via onze website. Je kunt een dergelijke constructie […]
Lees meer

Legaat

Het legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. De erfgenamen moeten dat aan jou […]
Lees meer

Legataris

Een legataris ontvangt een specifiek object uit een erfenis. Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, dan heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat, opgenomen in een testament. Je kan ook iets erven via een codicil.  
Lees meer

Quasi-legaat

Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar de wet wel beschouwt als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap. Je moet deze toezegging wel meerekenen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris. Voorbeelden zijn […]
Lees meer

Schenker

De schenker is iemand die een schenking doet. Degene die de schenking aanvaardt of aanneemt is de begunstigde. Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd.
Lees meer

Schenking

Schenking is een ander woord voor gift. Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus twee partijen. De schenking moet aanvaard worden door de begunstigde. Meestal gebruik je schenking voor geld en is de schenking in natura dan spreek je van een cadeau.
Lees meer

Vrij van recht

Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen. De erfbelasting moet dan zijn voldaan uit de rest van de erfenis. Vrij van […]
Lees meer

Vrijstelling

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
Lees meer