Gebruikelijk Loon

De bedragen gebruikelijk loon wordt jaarlijks door De Belastingdienst vastgesteld. Logo BelastingdienstDe bedragen zijn:

jaar bedrag
2017 44.000 (voorlopig)
2016 44.000
2015 44.000
2014 44.000

Vanaf 2017 komt er een apart gebruikelijk loon voor innovatieve startups. Zij moeten dan in het bezit zijn van een S&O Verklaring. Gedurende de eerste drie jaar kunnen zij het gebruikelijk loon van hun directie bepalen op het minimumloon. Zodra de exacte bedragen bekend zijn worden die hier gepubliceerd.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting BV

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag