Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben?

Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben?

Home » Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben?
8.6
Is gebruikelijk loon echt verplicht?

Ja, het is verplicht om een beloning uit je bedrijf te halen. Maar tegelijk zijn er een aantal gronden waardoor je de hoogte van dat loon kan verlagen. Alleen als je niets doet, dan is het gebruikelijke loon van toepassing.

Gebruikelijk loon

gebruikelijk loon

Moet ik gebruikelijk loon uit mijn BV hebben? Over het gebruikelijk loon bestaan veel misverstanden. Het gebruikelijke loon is het loon waarvan dat De Belastingdienst vindt dat je dat tenminste zou moeten verdienen als Directeur Grootaandeelhouder (DGA).

Waarom bestaat die eis?

Op loon uit de BV moet loonbelasting en premies worden betaald. Die kunnen met ons progressieve tarief oplopen tot 52%. Maar als DGA kan je natuurlijk ook op andere manieren geld uit je BV halen. Dat kan in de vorm van dividend of in de vorm van een lening. Bij dividend is de belastingdruk lager dan die 52%. Bij het lenen van geld is er zelfs helemaal geen belasting.

Lenen mag dan ook uitsluitend op zakelijke voorwaarden en met een plicht tot terugbetalen. Dividend mag pas na uitkering van het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is dus een fictie die De Belastingdienst heeft ingevoerd om te voorkomen dat er belastingontwijking plaats zal vinden.

Een ander ongewenst effect van het niet ontvangen van loon kan zijn dat het belastbaar inkomen van de ondernemer zo laag wordt dat deze recht krijgt op toeslagen. Dat kan ongewenst zijn als de ondernemer zijn inkomen kunstmatig laag heeft gehouden.

Het gebruikelijk loon wordt jaarlijks vastgesteld, net zoals de de belastingtarieven. Onder omstandigheden kan je vragen om een tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon. In het algemeen is er ook nog de eis dat je jouw loon niet lager mag vaststellen dan de best betaalde medewerker in het bedrijf.

Waar niets is verliest de keizer zijn recht

Als de BV geen winst maakt, of heel weinig winst maakt dan hoeft er ook geen loon aan de directeur uitbetaald te worden. Dat zou immers het paard achter de wagen spannen zijn. De Belastingdienst is er niet op uit om bedrijven verlies te laten leiden. Je kan in dat geval een verzoek indienen om het gebruikelijk loon te verlagen wegens gering bedrijfsresultaat.

Verlagen gebruikelijk loon starters

Een vergelijkbare redenering is er voor starters. Als je vandaag een BV start zal je vermoedelijk niet direct ruimte hebben voor een behoorlijk salaris. Ook in dat geval kan je natuurlijk uitstel aanvragen. Je kan het loon dat je wilt uitkeren lager voorstellen. Het mag niet lager zijn het minimumloon. Bij het verzoek bied je natuurlijk aan dat je als het resultaat dat toelaat, dat je dan het loon zal verhogen. Je dient dan een verzoek verlaging gebruikelijk loon starters in.

Uit de handleiding van de Belastingdienst:

Startende ondernemingen
Startende ondernemingen die niet aan de voorwaarden voor een start-up voldoen, kunnen voor een
aanmerkelijkbelanghouder toch tijdelijk uitgaan van een loon dat lager is dan wat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Maar het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder voor u werkt.
U mag uitgaan van een lager loon als u het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u veel hebt geïnvesteerd of een lage cashflow hebt.

U mag dit maximaal 3 jaar doen vanaf het moment dat de vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt.
U moet de periode van 3 jaar inkorten als de onderneming als eenmanszaak begint en pas later wordt
ingebracht in een vennootschap of coöperatie. De periode waarin de onderneming op naam of voor rekening van de aanmerkelijkbelanghouder of een ander werd gedreven, moet u dan aftrekken van de 3 jaar.

Verlagen gebruikelijk loon andere ondernemers

De laatste situatie is die waarin het normloon veel te hoog is in vergelijking met andere ondernemers. Als in jouw bedrijfstak voor vergelijkbare functies veel minder wordt betaald zou het vreemd zijn als jij dan een heel hoog loon moet uitbetalen. Je dient dan een verzoek verlaging gebruikelijk loon in.

Alle bovengenoemde documenten maken ook onderdeel uit van het pakket met juridische documenten. Daarin zitten alle belangrijke juridische documenten voor een BV.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV