Dossier ANBI: bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Dossier ANBI: bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Home ยป Dossier ANBI: bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd?
8.6
Moeten bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangesteld voor de ANBI status?

Voor de ANBI status zijn er geen eisen gesteld aan de zittingsduur. Er is geen wettelijke regel hierover. Het maakt dus niet uit of bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangesteld.

Bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd aanstellen voor ANBI status?

ANBI Logo

Er gelden allerlei eisen voor een stichting of vereniging om een ANBI status te mogen krijgen. Die eisen gaan ook over de samenstelling van het ANBI bestuur. Bijvoorbeeld dat het bestuur uit minimaal drie bestuurders moet bestaan. Is het ook vereist dat het bestuur per se voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd moet worden aangesteld?

Bestuurders voor (on)bepaalde tijd

Om in aanmerking te kunnen komen voor de ANBI status, zijn er geen eisen aan de zittingsduur. De Belastingdienst eist niet dat bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd moeten worden aangesteld. Er is ook geen wettelijke regel die dat als eis stelt. Het bestuur van de instelling mag dus zelf bepalen of de bestuurders voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam zullen zijn.

Natuurlijk is het in de praktijk verstandig om onderling afspraken te maken over het aftreden. Gebruikelijk is om in onderling overleg een schema van aftreding op te stellen. Zo voorkom je dat alle bestuurders op hetzelfde moment gaan aftreden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI