Tarief Dividendbelasting

Tarief Dividendbelasting

Home » Tarief Dividendbelasting
8.4
Hoe hoog is het tarief van de dividendbelasting in 2021?

Het tarief van de dividendbelasting in 2021 is 15%. Dividendbelasting betaalt de onderneming als je dividend uitkeert uit de BV aan privé.

Actueel tarief dividendbelasting 2021

Logo Belastingdienst

Het tarief dividendbelasting en aanmerkelijk belang over de jaren. Dividendbelasting moet je betalen over uitgekeerd dividend.

JaarPercentage
202115%
202015%
201915%
201825%
201725%

Twee soorten dividend

Er zijn twee soorten dividend. Het ene is het deelnemingsdividend en het andere is beleggingsdividend. Het deelnemingsdividend is meestal niet verschuldigd omdat het doorgeschoven kan worden. In het algemeen keert een BV beleggingsdividend uit.

De dividendbelasting is verschuldigd binnen één maand nadat het bedrag beschikbaar is gesteld aan de aandeelhouder(s). Dit werkt als volgt: je stelt als aandeelhouders het dividendbesluit vast. Direct stel je dan een aangifte dividendbelasting op. Je ontvangt geen aanslag! Je moet het bedrag dus op eigen initiatief afdragen. Het rekeningnummer van De Belastingdienst is bovendien een ander rekeningnummer dan waar je gewoonlijk je betalingen op doet.

IB en dividendbelasting

Over het ontvangen dividend moet je inkomstenbelasting gaan betalen. Hierbij mag je de ingehouden dividendbelasting aftrekken.

Voorbeeld tarief dividendbelasting

Jouw bruto dividend is €10.000. De BV houdt hier 15% dividendbelasting (al jaren hetzelfde tariefdividendbelasting) van in. Je ontvangt een netto dividend van € 8.500.

Vervolgens moet jij belasting betalen over voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2). Nu geef je bij de aangifte dividendbelasting onder reguliere voordelen het bruto dividend aan van € 10.000. Hierover betaal je € 2.500 inkomstenbelasting. De eerder door de BV ingehouden dividendbelasting van € 1.500 wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting. Je moet dan nog € 1.000 afdragen. Het totale tarief zal altijd ongeveer gelijk zijn aan het tarief voor de inkomstenbelasting.

Houd even rekening met de regels voor het vaststellen van dividend. De ondernemingen de aandeelhouders moeten eerst een uitkeringstoets doen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV