Benodigde documenten voor wijzigen vereniging

8.5

Benodigde documenten voor wijzigen vereniging

Home » Vereniging » Benodigde documenten voor wijzigen vereniging
8.5
Wat heb ik nodig om een vereniging te wijzigen?

De gegevens van alle personen uit het bestuur die naar de notaris gaan. Een bestuursbesluit dat het bestuur akkoord is met de wijziging. Een besluit van de Algemene Vergadering dat zij akkoord zijn met de wijziging. Een exemplaar van de oude statuten.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig namelijk:

  • De gegevens van alle bestuursleden die straks naar de notaris gaan namelijk de volledige voornamen (geen voorletters), geboortedatum en geboorteplaats.
  • Een exemplaar van de huidige statuten.
  • Een besluit van de Algemene Vergadering dat die akkoord is met de wijziging van de statuten.
  • Een bestuursbesluit dat het verenigingsbestuur akkoord is met een volmacht voor één of meer bestuursleden om het besluit uit te voeren.

Wat heb je later nodig?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een opdrachtbevestiging. Daarna zal je worden gevraagd om aanvullende informatie. Dit zijn de op dat moment benodigde documenten:

  • Een kopie of scan van een geldige ID van de contactpersoon. Zonder dat mag de notaris geen dossier voor je aanmaken.
  • De personen uit het bestuur komen die naar de notaris gaan moeten zich legitimeren. Zij hebben allemaal een geldig ID bewijs nodig. Zij moeten de statuten ondertekenen, of soms een volmacht afgeven voor hun instemming. De notaris die de akte passeert zal dit beslissen.