Verschil tussen aandeelhoudersvergadering en algemene vergadering?

Verschil tussen aandeelhoudersvergadering en algemene vergadering?

Home ยป Verschil tussen aandeelhoudersvergadering en algemene vergadering?
8.6
Wat is het verschil tussen de aandeelhoudersvergadering en de algemene vergadering van aandeelhouders?

De algemene vergadering van aandeelhouders is het (juridische) orgaan van de onderneming. De aandeelhoudersvergadering is de vergadering zelf.

Aandeelhoudersvergadering en Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op onze site kan je de definitie van het woord aandeelhoudersvergadering vinden. Er is echter ook een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Wat is het juridische verschil tussen die twee woorden?

De AvA is het juridische orgaan zoals de wet die benoemt, de aandeelhoudersvergadering is de feitelijke vergadering. In de praktijk worden de woorden door elkaar gebruikt.

Aandeelhoudersvergadering

kalender

De aandeelhoudersvergadering is de vergadering waarop de aandeelhouders samenkomen en stemmen over besluiten. Het bestuur moet daarvoor eerst een vrij strenge procedure volgen. Zo moet het bestuur alle aandeelhouders oproepen. Ook moet het bestuur de (andere) aanvullende bepalingen in de statuten over de aandeelhoudersvergadering naleven.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Naast de aandeelhoudersvergadering is er ook de AvA. Dat is een verplicht orgaan van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap. Die AvA is bevoegd is om op aandeelhoudersvergaderingen besluiten te nemen. De wet omschrijft de AvA als de algemene vergadering. Het is daarom best verwarrend. In de praktijk wordt met aandeelhoudersvergadering echter meestal de vergadering bedoeld die wordt gehouden waarop de aandeelhouders samenkomen en besluiten nemen.

Verwar de algemene vergadering van de BV en NV niet met de algemene vergadering van een vereniging.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV