Wat is een blokkeringsregeling?

Wat is een blokkeringsregeling?

Home ยป Wat is een blokkeringsregeling?
8.5
Wat is een blokkeringsregeling bij een BV?

De blokkeringsregeling is een bepaling in de akte van een BV waardoor aandeelhouders niet onbeperkt hun aandelen kunnen verkopen. Er zijn verschillende varianten.

De blokkeringsregeling bij de BV

blokkeringsregeling

De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap beperkt.
Deze regeling beperkt aandeelhouders in hun vrijheid om hun aandelen zomaar over te dragen aan iemand anders. Dit is om te voorkomen dat de medeaandeelhouders zomaar worden geconfronteerd met een vreemde aandeelhouder.

Soorten regelingen

Er zijn twee soorten (gebruikelijke) blokkeringsregelingen:

  1. Aanbiedingsregeling: De aandeelhouder moet zijn of haar aandelen eerst aanbieden aan de medeaandeelhouders. Pas als blijkt dat de medeaandeelhouders de aandelen niet willen overnemen, mag de aandeelhouder de aandelen aan een niet-aandeelhouder in eigendom overdragen.
  2. Goedkeuringsregeling: De medeaandeelhouders moeten eerst goedkeuring geven aan de voorgenomen aandelenoverdracht. Pas daarna mag de aandeelhouder zijn of haar aandelen overdragen.

Het is erg belangrijk om een blokkeringsregeling na te leven. Dan voorkom je de situatie dat de aandelen niet in eigendom zijn overgedragen, terwijl dat wel de bedoeling was.

Is de regeling verplicht?

Een blokkeringsregeling is niet verplicht. Voor de BV geldt dat sinds 2012 met de invoering van de Flex BV. Dus bij een oudere BV geldt nog wel automatisch de aanbiedingsregeling, tenzij de statuten anders bepalen. Raadpleeg altijd eerst de statuten om te zien of en zo ja welke overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV