Welke blokkeringsregelingen voor aandelen zijn er?

Welke blokkeringsregelingen voor aandelen zijn er?

Home ยป Welke blokkeringsregelingen voor aandelen zijn er?
8.6
Welke blokkeringsregelingen voor aandelen zijn er?

De meest voorkomende blokkeringsregelingen zijn de aanbiedingsregeling en de goedkeuringsregeling.

Wat is een blokkeringsregeling?

Brief

De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen in een besloten vennootschap beperkt. Welke blokkeringsregelingen zijn er en wat houden die in? Is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten te hebben staan?

Soorten regelingen

Er zijn twee soorten (gebruikelijke) blokkeringsregelingen:

  1. Aanbiedingsregeling De aandeelhouder moet zijn of haar aandelen eerst aanbieden aan de medeaandeelhouders. Pas als blijkt dat de medeaandeelhouders de aandelen niet willen overnemen, mag de aandeelhouder de aandelen aan een niet-aandeelhouder in eigendom overdragen.
  2. Goedkeuringsregeling De medeaandeelhouders moeten eerst goedkeuring geven aan de voorgenomen aandelenoverdracht. Pas daarna mag de aandeelhouder zijn of haar aandelen overdragen.

Het is erg belangrijk om een blokkeringsregeling na te leven. Dan voorkom je de situatie dat de aandelen niet in eigendom zijn overgedragen, terwijl dat wel de bedoeling was.

Blokkeringsregeling niet verplicht

Een blokkeringsregeling is niet verplicht. Voor de BV geldt dat sinds 2012 met de invoering van de Flex BV. Bij de BV geldt nog wel automatisch de aanbiedingsregeling. Tenzij de statuten anders bepalen. Raadpleeg altijd eerst de statuten om te zien of en zo ja welke overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV