Stappenplan Verkoop garage, garagebox of parkeerplek 39.-

Stappenplan Verkoop garage, garagebox of parkeerplek 39.-

Home » Wonen » Garagebox kopen of verkopen » Stappenplan Verkoop garage, garagebox of parkeerplek
8.6

Wat moet je doen om jouw garage, garagebox of parkeerplek zelf te verkopen?

Stappenplan voor je akte

We helpen je op weg. Realiseer je wel, dit is het gedeelte dat je zelf kan doen. Uiteindelijk moet de verkoop afgerond bij een notaris. De zorgt voor de transportakte, waarmee de levering van de garage rond is.
Neem de stappen door om straks een goed verkoopcontract op te kunnen stellen op de site. Dat kan je heel goed zelf tegen lage kosten. Je moet dan wel zorgen dat je deze stappen goed hebt doorgenomen en begrepen.

 1. Wie verkoopt het object?

  Het antwoord is heel formeel. Alleen de eigenaar kan een garage of parkeerplek verkopen. Wie staat er als eigenaar in het huidige eigendomsbewijs genoemd. Het eigendomsbewijs is het afschrift van de transportakte die je ontving van de notaris toen jij eigenaar werd. Dit is dezelfde persoon of organisatie die in het kadaster als eigenaar genoemd is.
  Er zijn een paar aandachtspunten:

  De verkoper is een bedrijf of organisatie. Dan moet je die partij opnemen in het contract. De naam moet overeenkomen met de officiële naam zoals die in het handelsregister staat. Daarbij moet een natuurlijke persoon een handtekening zetten namens die organisatie. Dat moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn. Wie dat is, staat in het register bij de Kamer van Koophandel. Je moet een uittreksel opvragen en je kan dat het beste als bijlage bij het contract sluiten.

  – De verkoper is getrouwd, of heeft een geregistreerd partnerschap. Dan moet je ook de handtekening van de echtgenoot hebben, er komen dan dus twee verkopers in het contract. Om juridische discussies te voorkomen: je wilt ook twee handtekeningen van mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Het is niet aan jou om die huwelijkse voorwaarden te gaan bestuderen. Beter een handtekening teveel dan een handtekening te weinig.

  – Er zijn meer eigenaren. Dan moeten alle eigenaren het contract tekenen.

  – De oorspronkelijke eigenaar is overleden. Als de erfgenamen de garagebox hebben overgezet dan staat die nu bij het kadaster op naam van de erfgenamen. Zij kunnen dan leveren. Staat het object nog op naam van de overledene? Dan moet er een Verklaring van Erfrecht komen. Alleen daarmee weet je zeker dat de juiste persoon het contract tekent.

  Een belangrijke factor die je moet onderzoeken: mag je wel verkopen? Als de garage onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex dan zijn er extra regels. Die zijn opgesteld door de Vereniging van Eigenaren de VVE. Die bepalingen staan ook meestal in het eigendomsbewijs. Verkoop is dan alleen toegestaan aan andere eigenaren van een appartement. Je kan meestal op straffe van een forse boete, niet aan anderen verkopen.

 2. Wie koopt de garage?

  Dat is grotendeels het spiegelbeeld van de vorige vraag, wie verkoopt.

  De koper is een bedrijf of organisatie. Dan moet je die partij opnemen in het contract. De naam moet overeenkomen met de officiële naam zoals die in het handelsregister staat. Daarbij moet een natuurlijke persoon een handtekening zetten namens die organisatie. Dat moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn. Wie dat is, staat in het register bij de Kamer van Koophandel. Je moet een uittreksel opvragen en je kan dat het beste als bijlage bij het contract sluiten.

  – De koper is getrouwd, of heeft een geregistreerd partnerschap. Dan moet je ook de handtekening van de echtgenoot hebben, er komen dan dus twee kopers in het contract. Om juridische discussies te voorkomen: je wilt ook twee handtekeningen van mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Het is niet aan jou om die huwelijkse voorwaarden te gaan bestuderen. Beter een handtekening teveel dan een handtekening te weinig.

  – Er zijn meer eigenaren. Dan moeten alle eigenaren het contract tekenen.

 3. Wat wordt er verkocht?

  Om te beginnen kies je voor een garage, garagebox, of parkeerplek. Die laatste is meestal een plek op een groter terrein. Een zogeheten mandelig terrein. Dat is een stuk straat/grond dat door een aantal eigenaren gezamelijk wordt onderhouden en in bezit is. Zoals bijvoorbeeld een parkeerterrein.
  Je moet de kadastrale aanduiding weten van wat je verkoopt. Die vind je in het eerder genoemde eigendomsbewijs.
  Je neemt die exact over, dus met het nummer, plaats etc. We geven je een sjabloon om dit juist in te voeren.

 4. Wat is de koopprijs?

  In de overeenkomst staat de koopprijs. Dat is de prijs zonder eventuele extra kosten. De koper betaalt alle kosten, dat zijn:
  – De notariskosten (en de koper kiest die dus ook)
  – Eventuele vooruit betaalde belastingen, zoals WOZ, of andere lasten verbonden aan de parkeerplek. De verkoper ontvangt die dus terug voor de periode die al vooruit betaald is.
  – De kosten van inschrijving in het kadaster.
  – De overdrachtsbelasting.

  Voor de kosten van de overdrachtsbelasting is van belang of de garage bij een woning behoort of zelfstandig is.

 5. Welke garanties geeft de verkoper?

  Soms geeft de verkoper nog bepaalde garanties. Zoals dat de garage vrij van huur is. Ook garandeert de verkoper dat hij alle lasten zal betalen tot de datum van de verkoop.