Woorden in categorie: Aangifte erfbelasting

Home » Woorden in categorie
8.4

ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
Lees meer

Belastingaangifte

Belastingaangifte doe je bij de Belastingdienst. Deze aangifte is een verklaring van de belastingplichtige. Aan de hand hiervan kan de Belastingdienst de verschuldigde belasting vaststellen. Je betaalt belasting over jouw inkomen, over financiële belangen in een vennootschap en over jouw spaargeld en beleggingen. Om belasting te betalen of terug te krijgen moet je elk jaar […]
Lees meer

Belastingdienst

De belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. Ook wel de fiscus genoemd. De dienst is belast met het innen van belastingen en het verwerken van toeslagen. De Belastingdienst houdt zich bezig met alle soorten belastingen, zowel voor ondernemers als voor particulieren. Voor het publiek bekende onderdelen zijn bijvoorbeeld De Belastingtelefoon. Je hebt onder andere met ze […]
Lees meer

Dertig dagenclausule

De 30-dagenclausule is een bepaling (clausule) die gaat over erven en erfbelasting. Ook wel overlevingsclausule. Met de 30-dagenclausule regel je dat in het geval dat jouw partner binnen 30 dagen na jouw overlijden ook komt te overlijden, de erfenis meteen doorgaat naar de erfgenaam van jouw partner.Jouw partner is dan wel erfgenaam, maar hoeft geen […]
Lees meer

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om […]
Lees meer

Ik-opa-testament

Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat , en de rest van zijn/haar vermogen nalaat aan de kinderen. In het testament staat daarnaast dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. […]
Lees meer

Niet-opeisbaarheidsclausule

De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot of partner van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het […]
Lees meer

Successiebelasting

Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet.Successie betekent opvolging. Bijvoorbeeld oudere mensen gebruiken deze term nog wel eens.
Lees meer

Successiewet

De successiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers.
Lees meer

Vrijstelling

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
Lees meer