Woorden in categorie: Legaliseren

Home » Woorden in categorie
8.6

Handelsregister

Het handelsregister is een overheidsregister van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. De Kamer van Koophandel beheert het register. Daarom rekent die een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen. Alle rechtspersonen zijn verplicht […]
Lees meer

Identiteitsbewijs

Het identiteitsbewijs (ID bewijs) is een door de overheid afgegeven officieel identiteitsbewijs, zoals een origineel en geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit heb je nodig als je voor het eerst bij de notaris komt voor het opmaken van stukken (legalisatie). Er is een reeks documenten die we in Nederland een geldig identiteitsbewijs noemen.
Lees meer

Legalisatie

Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris dat de handtekening onder een document door jou gezet is. Tegelijk is vastgesteld dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kun je een document ondertekenen, of volmacht geven om een document namens jou te ondertekenen zonder dat […]
Lees meer

Legaliseren

Legaliseren is letterlijk het “wettelijk maken”. In de praktijk van de notaris is dit de legalisatie van een handtekening. Afhankelijk van het doel waarvoor de legalisatie moet plaatsvinden kan dit bij verschillende organisaties. Je kan altijd legaliseren bij een notaris. Zwaardere legalisaties kunnen alleen bij een notaris. De legalisatie in het kader van de WWFT […]
Lees meer

Legitimatie

Een legitimatiebewijs is een schriftelijk document waarmee je vaststelt wat de identiteit van de houder is. Formeel heet het een identiteitsbewijs. Op een legitimatie staat een foto en andere gegevens. Geldige legitimaties in Nederland zijn een: paspoort rijbewijs Europees Identiteitsbewijs (Identiteitskaart, of ID kaart) Nederlands vreemdelingendocument Een legitimatiebewijs is een breder begrip. Een OV chipkaart legitimeert […]
Lees meer

Verificatie Identificatie Systeem

Het VIS Verificatie Identificatie Systeem is het systeem waarin een notaris het identiteitsbewijs van de klant controleert. Dat doet hij of zij voor hij of zij werkzaamheden voor jou gaat verrichten. Dit doet de notaris ook bij legalisatie. Met dit systeem controleert de notaris of het identiteitsbewijs waarmee de klant zich bij de notaris identificeert […]
Lees meer

Volmacht

Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Verschillende Volmachten Er zijn verschillende vormen die je kan onderscheiden. Een […]
Lees meer

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT

De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De notaris is gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moet de notaris melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht van de notaris. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van […]
Lees meer