Erfbelasting

Erfbelasting

Home » Woordenboek » Erfbelasting
8.6

Wat is een erfbelasting?

BelastingErfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd.
Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om geen belasting te hoeven betalen. Dat is bij de kinderen vaak anders omdat hun vrijstelling kleiner is. Je kunt in jouw testament bepalen dat de langstlevende deze belasting moet voorschieten.
Naast vrijstellingen die verschillen per groep, zijn er ook verschillende tarieven die hoger worden als de erfenis hoger is.

Tarief Erfbelasting

De tarieven voor de erfbelasting en de daarbij behorende vrijstellingen worden ieder jaar aangepast. Ze staan natuurlijk ook op onze site.

Ze worden gepubliceerd op de website van De Belastingdienst.

  • Het meervoud van erfbelasting is erfbelastingen