Administratie bijhouden van inactieve BV?

Administratie bijhouden van inactieve BV?

Home » Administratie bijhouden van inactieve BV?
8.6
Moet ik ook voor een inactieve BV de administratie bijhouden?

Ja, de BV is niet automatisch gestopt als er geen activiteiten meer zijn. De administratieplicht loopt dus gewoon door bij een inactieve BV. Om de BV te staken moet een formeel aandeelhoudersbesluit worden genomen.

Inactieve BV

Houdt een BV automatisch op te bestaan als ik geen vennootschapsbelastingaangifte doe en jaarstukken opmaak?
Nee, een BV houdt dan niet zomaar op te bestaan. Je bent als bestuurder van de BV verplicht om te voldoen aan de administratieve verplichtingen (aangifte vennootschapsbelasting, jaarstukken opmaken en deponeren bij de Kamer van Koophandel enzovoorts). Ook moet je een financiële administratie (boekhouding) bijhouden. Die verplichtingen gelden ook voor een inactieve BV.

Niet naleving van die verplichtingen levert een strafbaar feit op, namelijk een economisch delict. Daarnaast loop je als bestuurder in dat geval een enorm persoonlijk aansprakelijkheidsrisico bij faillissement van de BV. Dat de BV geen of weinig activiteiten heeft maakt dan niet uit.

Royement of Doorhalen

Kamer van Koophandel ontbindt

De KvK zal de BV wel ontbinden als de BV:

  1. minstens 1 jaar in gebreke is met het openbaar maken van de jaarrekening of balans met toelichting; en
  2. minstens 1 jaar geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning tot het doen van aangifte van de vennootschapsbelasting.

Voordat de KvK in dat geval de BV gaat ontbinden, sturen ze daarvan een brief naar de bestuurder. Die kan nog reageren. In de praktijk zien wij de KvK niet erg actief met deze taak.

Opheffen BV

Je kan een inactieve BV wel opheffen. Dat vergt wel enige formele besluiten, die we in een apart artikel hebben behandeld. Een BV kan worden ontbonden (opgeheven) door een aandeelhoudersbesluit. Daarna moet je de BV opheffen en stukken deponeren. Er is ook een apart formulier bij het Handelsregister online beschikbaar.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV