Bank aansprakelijk bij betaling aan verkeerde erfgenaam?

Bank aansprakelijk bij betaling aan verkeerde erfgenaam?

Home ยป Bank aansprakelijk bij betaling aan verkeerde erfgenaam?
8.5
Is de bank aansprakelijk als ze aan de verkeerde erfgenaam betaalt?

Ja, in principe is het de verantwoordelijkheid van de bank dat ze goed uitzoekt aan wie ze een erfenis betaalt. Dat is de reden dat de bank een verklaring van erfrecht vraagt. Daarmee is er zekerheid wie de erfgenamen zijn en dus aan wie er betaald moet worden. Als de bank aan de verkeerde uitbetaald is de bank aansprakelijk.

Bank aansprakelijk?

Pinautomaat

De echte rechthebbende, dus de erfgenaam, heeft een vordering op de bank (tot het overmaken van zijn of haar deel van de erfenis). Die is immers dan niet voldaan.

De bank moet actief onderzoek doen naar wie de rechthebbende op de erfenis is. Dat is ook de reden dat banken vaak een Verklaring van Erfrecht laten opstellen. Dan weten zij zeker dat ze aan de juiste personen uitbetalen.

Terugvorderen ten onrechte betaalde bedrag

Er is ook een algemene regel in het recht. Als een bank aan de verkeerde persoon betaalt, dan kan de bank het overgemaakte bedrag terugvorderen. Het is dan een onverschuldigde betaling. Maar deze optie tot terugvordering staat los van de verplichting om te betalen. De banken lopen hier dus een risico. Het is namelijk nog maar de vraag of de bank dat geld wel terug kan krijgen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht