Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Home ยป Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
8.5

Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dit is op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente.

Het collectief organiseert zich in een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Dit is vaak een vereniging. De vereniging kan dan zelfstandig opdrachten en verplichtingen aangaan. De vereniging heeft volledige zeggenschap over de grond, het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. Het collectief doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer.

Net als bij individueel particulier opdrachtgeverschap bepaalt de opdrachtgever zelf hoe de woning er uit komt te zien, zowel van binnen als buiten. In een collectief bouw je samen met je buren. Hierdoor kan het zijn dat er op een aantal punten compromissen gesloten moeten worden binnen de groep.

Waarom een CPO?

Voor het oprichten van een CPO kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat je bepaalde specifieke woonwensen hebt of overtuiging op het gebied van milieu, architectuur, samenleven, zorg etc. Een andere reden kan betaalbaarheid zijn. Dit is vaak voor starters een drijfveer om een CPO op te richten.

Zelf een CPO starten

Als je samen met anderen een CPO wilt oprichten is het belangrijk om dit goed te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een vereniging op te richten. Iedere deelnemer heeft dan een stem in de gezamenlijke besluitvorming.

In de statuten regel je de organisatie van de vereniging op hoofdlijnen. De doelstelling zou dan zijn: Ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Voor de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een Huishoudelijk reglement.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen