Dossier ANBI: bestuurders mogen geen familie zijn

Dossier ANBI: bestuurders mogen geen familie zijn

Home » Dossier ANBI: bestuurders mogen geen familie zijn
8.5

ANBI: Bestuurders mogen geen familie zijn

ANBI Bestuurders mogen geen familie van elkaar zijn. Wat wil dat zeggen?

ANBI LogoEen van voorwaarden voor een ANBI status of subsidie is dat er wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de vraag of de bestuurders familie van elkaar zijn. Wat wil dat nu precies zeggen en waarom wordt daar naar gekeken door de Belastingdienst?

Beschikkingsmachtcriterium

Je kunnen verklaren dat er voldoende is gewaarborgd dat één persoon niet over vermogen van de instelling kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dat is het beschikkingsmachtcriterium.

Het bestuur moet  (uiteraard) bestaan uit onafhankelijke personen. Als er binnen het bestuur familierelaties (of zakelijke relaties) zijn, dan betekent dat volgens de Belastingdienst dat het bestuur niet onafhankelijk is. Subsidiegevers zullen ook een meer onafhankelijk bestuur verlangen.

Doorslaggevende zeggenschap en familierelatie

Het beschikkingsmachtcriterium betekent dat één bestuurslid geen doorslaggevende (meerderheid van de) zeggenschap mag hebben over het vermogen van de stichting of vereniging. Dat houdt in dat hij niet uiteindelijk zelf mag besluiten over (wat te doen met) het vermogen, omdat de andere bestuurders dat niet kunnen tegenhouden met tegenstemmen. Een familierelatie tussen bestuurders kan een indicatie zijn dat een bestuurslid juist wel doorslaggevende zeggenschap kan hebben.

Statuten

Om te waarborgen dat hieraan wordt voldaan, kan je in de statuten een bepaling opnemen. Hierin staat dat de meerderheid van het stichtingsbestuur geen familie van elkaar mag zijn. Ter volledigheid neem je daarbij op tot welke graad van bloed– en aanverwantschap dat gaat.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?