Erfgenaam overlijdt eerder dan erflater?

Erfgenaam overlijdt eerder dan erflater?

Home » Erfgenaam overlijdt eerder dan erflater?
8.4
Wat gebeurt als erfgenaam eerder overlijdt dan maker van testament?

Dat hangt af van wat er in het testament staat. Als het testament hier niks over regelt, dan vindt er aanwas plaats. Dan wordt het erfdeel van de eerder overleden erfgenaam verdeeld over de andere erfgenamen die in het testament zijn benoemd.

Erfgenaam overlijdt eerder dan testateur

In een testament kan je zelf bepalen wie jouw erfgenamen zijn. Maar wat gebeurt er als een van jouw erfgenamen eerder dan jou komt te overlijden (vooroverlijden)? Dan zijn er twee mogelijkheden.

1. Testament bepaalt

testament

De eerste mogelijkheid is dat je hiervoor uitdrukkelijk een bepaling hebt opgenomen in jouw testament. Dan moet natuurlijk jouw testament worden gevolgd. Je kan bijvoorbeeld nadrukkelijk bepalen dat de erfenis alleen voor die ene erfgenaam is. Dan heb je in je testament dus ook bepaald wat er gebeurt als die erfgenaam voor jou komt te overlijden. Bijvoorbeeld dat je erfenis dan naar een goed doel gaat. Zie ook ANBI.

In je testament kan je ook uitdrukkelijk voor plaatsvervulling kiezen. Dat houdt in dat de erfgenamen van de eerder overleden erfgenaam in zijn of haar plaats komen. Zij krijgen dan recht op het erfdeel van de eerder overleden erfgenamen. Plaatsvervulling geldt alleen als je dit uitdrukkelijk in jouw testament hebt opgenomen.

2. Testament bepaalt niets

De tweede mogelijkheid is dat je niets hebt geregeld over vooroverlijden. Als je niets hebt geregeld, dan vindt er aanwas plaats bij de nog levende erfgenamen. Aanwas betekent dat het erfdeel van de eerder overleden erflater, wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van de erfenis. Zij krijgen dus meer dan wanneer de erfgenaam niet eerder was overleden. Dat grotere deel heet het vrijvallende deel.

Voorbeeld van aanwas

A heeft een testament gemaakt en daarin twee erfgenamen benoemd, B en C. Zij krijgen ieder de helft van de nalatenschap. B overlijdt voordat erflater A overlijdt en B had zelf geen kinderen. Dan krijgt C door aanwas de gehele nalatenschap.

Hoe regelt DoeHetZelfNotaris vooroverlijden?

In onze testamenten is voor wat betreft een normale erfstelling de regeling van aanwas opgenomen. Dat betekent dus dat het erfdeel van de eerder overleden erfgenaam naar de andere erfgenamen van de maker van het testament gaat.

Als een door jou benoemde erfgenaam overlijdt, dan is het altijd verstandig om jouw testament zelf opnieuw tegen het licht te houden. Gewijzigde omstandigheden moeten altijd een reden zijn om een testament nog een keer te bekijken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament