African Parks Foundation

Home » Goede doelen » African Parks Foundation
8.4
logo African Parks Foundation

Steun African Parks Foundation

African Parks is een non-profit organisatie de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de langdurige bescherming en het herstel van natuurgebieden in partnerschap met de lokale bevolking en overheden.


African Parks is opgericht in 2000 en heeft op dit moment 15 natuurgebieden onder haar hoede in 9 verschillende Afrikaanse landen. Gezamelijk beslaan deze ecosystemen meer dan 10,5 miljoen hectare, waarmee de 1,000+ rangers van African Parks een gebied dat ongeveer 2,5 keer zo groot is als Nederland beschermen. Om de snelle verdijwing van veel Afrikaanse natuurgebieden en haar diersoorten tegen te gaan moeten we nu actie ondernemen. African Parks heeft het gebied onder haar bescherming verdubbeld sinds 2016, en streeft ernaar 20 parken onder beheer te hebben in 2020. Hiermee proberen we een netwerk van goed beschermde gebieden op te richten, met vertegenwoordiging in Afrika's belangrijkste ecosystemen. 


African Parks werkt aan veiligheid voor mens en dier met rangers, verbetert het welzijn van de lokale bevolking met alternatieven voor stroperij, heintroduceert verdwenen diersoorten en maakt het park weer aantrekkelijk voor toerisme. Zo wordt niet alleen het ecosysteem hersteld, maar zorgen we dat de bescherming van het park ook toekomstbestendig is op sociaal en financieel vlak.

Door de unieke samenwerking met DoeHetZelfNotaris kan je het goede doel heel eenvoudig steunen.

Je kunt hier voor African Parks Foundation:

Meerjarig schenken

Door een schenking vast te leggen voor meer jaar heb je extra fiscale voordelen. Je moet de schenking dan voor minimaal vijf jaar vastleggen. Dat doe je in een contract. Dat contract kan je bij DoeHetZelfNotaris maken. Je regelt dan naast het bedrag en de wijze van betalen ook nog wat andere zaken. Zo kan je schenking stoppen als de organisatie de ANBI status verliest (en jij dus je fiscale aftrek), of als de organisatie een andere doelstelling krijgt.

Hoe werkt een legaat voor African Parks Foundation

Je kunt hier een bijzondere gift na jouw overlijden doen waarmee je een geldbedrag nalaat aan African Parks Foundation.
Je hoeft maar een beperkte hoeveelheid gegevens zelf in te vullen. Jouw persoonlijke gegevens en het bedrag van de gift.
Hierna kies je een notaris in de buurt. Die maakt de akte voor je in orde.
De bijzondere gift heeft juridisch de vorm van een legaat. Je ontvangt het concept en maakt een afspraak om de akte te tekenen bij de notaris. Dat moet in persoon omdat de notaris moet controleren of je begrijpt wat je tekent en of je dat in vrije wil hebt besloten. Er zijn notariskantoren in heel Nederland waar je terecht kan.

 

African Parks Foundation in je testament

Je kan heel eenvoudig het goede doel opnemen in je testament. Voordeel van een samenwerkend goed doel opnemen in je testament is dat je dan alleen de naam hoeft aan te vinken. Wij vullen dan alle gegevens verder in.

Lees meer