Amref Flying Doctors

Home » Goede doelen » Amref Flying Doctors
8.4
logo Amref Flying Doctors

Steun Amref Flying Doctors

Amref is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. Amref Flying Doctors streeft naar een betere gezondheid voor kwetsbare jonge vrouwen in Afrika. Zij werken aan een betere gezondheid van kwetsbare jonge vrouwen in Afrika.


Men richt zich op fondsenwerving en het creëren van draagvlak bij publiek en politiek. De uitvoering is in handen van Amref Health Africa (Amref in Afrika) bij haar werk om gemeenschappen mondig en sterk te maken en om duurzame gezondheidssystemen op te zetten. Zodat ook jonge vrouwen de gezondheid en zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Door de unieke samenwerking met DoeHetZelfNotaris kan je het goede doel heel eenvoudig steunen.

Je kunt hier voor Amref Flying Doctors:

Meerjarig schenken

Door een schenking vast te leggen voor meer jaar heb je extra fiscale voordelen. Je moet de schenking dan voor minimaal vijf jaar vastleggen. Dat doe je in een contract. Dat contract kan je bij DoeHetZelfNotaris maken. Je regelt dan naast het bedrag en de wijze van betalen ook nog wat andere zaken. Zo kan je schenking stoppen als de organisatie de ANBI status verliest (en jij dus je fiscale aftrek), of als de organisatie een andere doelstelling krijgt.

Hoe werkt een legaat voor Amref Flying Doctors

Je kunt hier een bijzondere gift na jouw overlijden doen waarmee je een geldbedrag nalaat aan Amref Flying Doctors.
Je hoeft maar een beperkte hoeveelheid gegevens zelf in te vullen. Jouw persoonlijke gegevens en het bedrag van de gift.
Hierna kies je een notaris in de buurt. Die maakt de akte voor je in orde.
De bijzondere gift heeft juridisch de vorm van een legaat. Je ontvangt het concept en maakt een afspraak om de akte te tekenen bij de notaris. Dat moet in persoon omdat de notaris moet controleren of je begrijpt wat je tekent en of je dat in vrije wil hebt besloten. Er zijn notariskantoren in heel Nederland waar je terecht kan.

 

Amref Flying Doctors in je testament

Je kan heel eenvoudig het goede doel opnemen in je testament. Voordeel van een samenwerkend goed doel opnemen in je testament is dat je dan alleen de naam hoeft aan te vinken. Wij vullen dan alle gegevens verder in.

Lees meer