Is elk aandeel hetzelfde?

Is elk aandeel hetzelfde?

Home » Is elk aandeel hetzelfde?
8.5

Soorten aandelen in een BV

Is elk aandeel hetzelfde? Of zijn er verschillende soorten aandelen mogelijk in een BV?

In principe zijn alle aandelen hetzelfde. Het is echter mogelijk verschillende soorten aandelen te creëren. Zo kan je bijvoorbeeld aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder winstrecht. Ook andere aandelen met bijzondere rechten kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld aandelen die eerst een percentage van de winst uitkeren voordat de andere aandeelhouders dividend ontvangen of aandelen waar bijzondere zeggenschap aan verbonden is.
Je maakt onderscheid tussen de verschillende aandelen omdat de aandeelhouders niet hetzelfde zijn. Je kan een aandeelhouder hebben die zelf werkt in het bedrijf samen met een aandeelhouder van buiten. In dat geval kan je de werkende aandeelhouder voorrang geven op de winst. Zo wordt hij gestimuleerd om veel winst te maken. Minder zeggenschap kan een vorm van kapitaalinbreng ondersteunen. Het ingebracht geld is dan geen Vreemd Vermogen, maar Eigen Vermogen, maar met minder zeggenschap.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris