Is elk aandeel hetzelfde?

Is elk aandeel hetzelfde?

Home » Is elk aandeel hetzelfde?
8.5
Is elk aandeel hetzelfde? Of zijn er verschillende soorten aandelen mogelijk in een BV?

In principe zijn alle aandelen hetzelfde in een BV. Je kan er voor kiezen om verschillende soorten aandelen te hebben in de BV. Bijvoorbeeld aandelen met meer zeggenschap, of die meer winst ontvangen.

Soorten aandelen in een BV

aandeel hetzelfde

In principe zijn alle aandelen in een BV hetzelfde. Het is echter mogelijk verschillende soorten aandelen te creëren. Zo kan je bijvoorbeeld aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder winstrecht. Ook andere aandelen met bijzondere rechten kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld aandelen die eerst een percentage van de winst uitkeren voordat de andere aandeelhouders dividend ontvangen. Ook zijn er aandelen waar bijzondere zeggenschap aan verbonden is. Denk bij dat laatste aan een soort vetorecht. Je hebt altijd de toestemming van de eigenaar van dat ene aandeel nodig om het bedrijf te verkopen bijvoorbeeld. Zo kan iemand op bepaalde besluiten een belangrijk stempel blijven drukken.

Motieven

Je maakt onderscheid tussen de verschillende aandelen omdat de aandeelhouders niet hetzelfde zijn. Je kan een aandeelhouder hebben die zelf werkt in het bedrijf samen met een aandeelhouder van buiten. In dat geval kan je de werkende aandeelhouder voorrang geven op de winst. Zo wordt hij gestimuleerd om veel winst te maken. Minder zeggenschap kan een vorm van kapitaalinbreng ondersteunen. Het ingebracht geld is dan geen Vreemd Vermogen, maar Eigen Vermogen. Maar met minder zeggenschap.

Andere oplossingen

Een andere oplossing om hetzelfde doel te bereiken is de aandeelhoudersovereenkomst. Daarmee spreken de aandeelhouders onderling dit soort zaken af. Het voordeel hiervan is dat de afspraak ook onderling gewijzigd kan worden. Er is dus geen notaris bij nodig. Het nadeel is dat de afspraak niet in de statuten staat. Worden de afspraken overtreden, dan is er een mogelijkheid tot schadevergoeding. Bij het opnemen in de statuten kan de afspraak niet genegeerd worden. Daar ziet de notaris op toe, voordat hij mee kan werken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV