Kan ik wilsrechten uitoefenen voor de geërfde woning?

Kan ik wilsrechten uitoefenen voor de geërfde woning?

Home » Kan ik wilsrechten uitoefenen voor de geërfde woning?
8.6
Kan ik wilsrechten uitoefenen op de geërfde woning?

Ja dat kan. Kinderen kunnen vorderen dat bijvoorbeeld een woning verkocht zal worden. Maar in het testament kunnen hier beperkingen op gesteld zijn.

Wilsrechten uitoefenen voor geërfde woning?

In bepaalde gevallen heeft een kind op basis van de wet zogenoemde wilsrechten. Hoe kan je wilsrechten uitoefenen voor een geërfde woning, hoe werkt dat? Bijvoorbeeld het recht op overdracht van de woning uit de nalatenschap die is verkregen door de langstlevende echtgenoot (stiefouder). Als de woning aan het kind wordt overgedragen dan komt de waarde van de woning in mindering op de geldvordering die het kind op de langstlevende echtgenoot heeft. De langstlevende echtgenoot krijgt dan het recht van vruchtgebruik op de woning, terwijl de woning eigendom wordt van het kind. De langstlevende heeft dan het recht in de woning te blijven wonen.

wilsrechten uitoefenen

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik moet via de wettelijke regels worden gevestigd. Dat houdt dus in dat het kind daarvoor een notariële akte moet laten maken die vervolgens moet worden ingeschreven in het Kadaster. De overdracht van de woning naar het kind moet ook via de wettelijke regels gebeuren. Daarvoor is een notariële akte vereist en inschrijving daarvan in het Kadaster. Bij onenigheid over uitoefening van een wilsrecht moet de rechter worden ingeschakeld.

Let op: in het testament kan een afwijkende regeling zijn opgenomen over de wilsrechten van de kinderen van de erflater. Ook kunnen daarin beperkingen worden gesteld aan het recht van vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Zo is vaak opgenomen dat het recht vervalt bij definitieve opname in een verzorgingstehuis, anders zou de woning dan leeg blijven staan. Ook kan er een bepaling zijn opgenomen over schuldsanering of hertrouwen.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis