Stappenplan volmacht bij erfenis 25.-

Home » Nabestaandenservice » Boedelvolmacht opstellen » Stappenplan volmacht bij erfenis
8.4

Stappenplan: volmacht bij een erfenis

cijfer vijf
Stappenplan voor je akte

Wij willen je graag helpen een volmacht op te stellen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die je moet nemen om een gevolmachtigde bij een erfenis te benoemen op een rijtje gezet.
In 5 stappen een gevolmachtigde is er voor iedereen die overweegt een boedelvolmacht op te stellen.

Als je het antwoord op deze vragen hebt dan kun je het formulier op onze site heel snel invullen.

 

 1. Moet er een gevolmachtigde komen?

  Een gevolmachtigde is iemand die namens anderen kan handelen. Bij de afhandeling van een erfenis geven de erfgenamen dan een volmacht aan één van hen. Die volmacht kunnen ze ook aan een ander geven. Doel van de boedelvolmacht is om de erfenis af te ronden, tot aan de verdeling. Dat verdelen van de erfenis doen jullie daarna met elkaar.
  Als je een Verklaring van Erfrecht aan moet vragen, dan zit daar gewoonlijk ook een boedelvolmacht bij. Die hoef je dus niet apart via ons te maken. Let wel goed op, die boedelvolmacht zit bij ons in de prijs van een Verklaring van Erfrecht. Veel notarissen rekenen echter apart af voor het opstellen van die volmacht. Dan ben je weer goedkoper uit via ons.
  Als er een testament is waarin een executeur benoemd is, hoef je geen gevolmachtigde aan te wijzen. Het testament bepaalt nu wie de uitvoerder zal zijn. Het is niet aan de erfgenamen om deze laatste wil te doorkruisen met een eigen onderlinge volmacht.

 2. Wie moet het gaan doen?

  Een mens of een organisatie.
  Je kan een vertrouwd persoon benoemen. Meestal is dat één van de erfgenamen die handig is met administratieve zaken. Er zijn ook organisaties die dit werk doen, of ZZP-ers. Vraag een goede offerte, want de kosten kunnen behoorlijk oplopen.
  Een organisatie. Je kan ook een organisatie benoemen. Veel notarissen hebben bijvoorbeeld een aparte stichting om op te treden als executeur. Er zijn ook onafhankelijke bedrijven of personen die bedrijfsmatig optreden als executeur. Die nemen ook opdrachten aan om op te treden als boedelgevolmachtigde. In de praktijk komt dat overeen met de aanstelling tot executeur.

 3. Twee gevolmachtigden aanwijzen?

  Jullie kunnen twee gevolmachtigden aanwijzen. Dat kan niet in ons model. Mocht je dat wel willen, hou dan rekening met een aantal zaken. Gevolmachtigde alleen of zijn ze samen bevoegd? Dat laatste is heel lastig, voor iedere handeling zijn dan twee handtekeningen nodig. Gevolmachtigde beiden geheel bevoegd? Onderlinge afstemming is van grote noodzaak. Voor de buitenwereld moet duidelijk zien wie er namens wie besluiten neemt.

 4. Welke bevoegdheden?

  Er zijn verschillende mogelijke bevoegdheden. De gevolmachtigde heeft de volgende taken en bevoegdheden.
  beheer van de nalatenschap
  vertegenwoordigen van de erfgenamen
  – opmaken van de boedelbeschrijving
  – aanschrijven van de schuldeisers en betalen van de schulden
  – informeren van een eventuele legataris en het uitkeren van de legaten
  – verkopen van goederen (inboedel en dergelijke) als dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen
  – aangifte erfbelasting en voldoen van de erfbelasting

  De gevolmachtigde moet de erfgenamen informatie verschaffen over zijn werkzaamheden.

 5. De vergoeding

  De gevolmachtigde kan een vergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden. Afhankelijk van de complexiteit van de erfenis kan de afhandeling fors wat werk zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel bezittingen zijn, of complexe bezittingen. Je moet onderscheid maken tussen een vergoeding van kosten (zoals reiskosten per kilometer) en een vergoeding voor het werk of de tijd.
  Je kunt aansluiten bij de wettelijke beloning voor een executeur. Die is 1% van de netto omvang van de erfenis. Dat kan voldoende zijn, maar het kan ook een extreem hoge of lage vergoeding zijn. Daarom zijn er ook andere opties die je zelf kan kiezen. Je kunt bijvoorbeeld als je een professionele partij kiest de normale uurvergoeding betalen. Je kunt ook een vast bedrag noemen.