Verklaring van Erfrecht 298.-

Home » Verklaring van Erfrecht
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Een verklaring van erfrecht opstellen

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd zo maar aan de erfenis komen. Het is immers voor buitenstaanders niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of anderen verlangen dan vaak een zogeheten verklaring van erfrecht. In een verklaring van erfrecht zet de notaris wie de daadwerkelijke erfgenamen zijn. Om dit te achterhalen doet de notaris een onderzoek. Ook voor de verkoop van een huis van de overledene heb je een verklaring van erfrecht nodig. Deze moet namelijk in het Kadaster worden ingeschreven. Anders is bij de verkoop niet duidelijk wie er gerechtigd is tot levering, en kan het huis niet worden verkocht.

Zekerheid voor de bank

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand is overleden dan kunnen de erfgenamen de erfenis opvragen. Dat kan bijvoorbeeld banktegoed zijn, of de verkoop van een huis. De bank kan niet zomaar uitbetalen. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt is zij aansprakelijk voor de schade. Daarom vragen banken bij een hoger banksaldo een verklaring van erfrecht.

Die verklaring is niet altijd nodig. De banken hebben een richtlijn opgesteld wanneer zij die verklaring opvragen. De banken vinden dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als de erfgenaam de partner is in een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en het saldo op de rekening niet hoger is dan €100.000,-. In andere gevallen is vaak wel een verklaring nodig. Dus bijvoorbeeld ook vaak als je een kind bent van de overledene. In dat geval kan de bank ook een afweging maken op basis van het banksaldo.

Lees ook: Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Stappenplan

Stappenplan verklaring van erfrecht

 1. Gegevens van de overledene

  Je moet de exacte gegevens van de overledene opgeven. Die staan op de overlijdensakte. Daarop staan de juiste gegevens van de overledene. Je kunt de overlijdensakte aanvragen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dat al voor je. Je hoeft de overlijdensakte niet aan ons op te sturen.

 2. Wil je de erfenis aanvaarden?

  De belangrijkste en ingewikkeldste vraag. Willen alle erfgenamen de erfenis aanvaarden? Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de lusten en de lasten. Dus de bezittingen en de schulden. Is er een risico dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan moet je de erfenis niet aanvaarden. Want door te aanvaarden ben je dan aansprakelijk voor de schulden. Je kunt de erfenis verwerpen (helemaal van af zien dus), of de nalatenschap eerst laten beschrijven. Je noemt dat beneficiair aanvaarden. Beneficiair aanvaarden en verwerpen moet allebei bij de rechtbank. Daar betaal je griffierechten voor.

  Voor een verklaring van erfrecht moet duidelijk zijn dat alle erfgenamen de erfenis aanvaarden, zuiver of beneficiair. In de verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn en hoe zij de nalatenschap aanvaarden.

  Iedere erfgenaam ontvangt straks een formele verklaring van Notariële Diensten. Daarmee geeft de erfgenaam aan wat zijn/haar keuze is. Die verklaringen voor aanvaarding gaan in het dossier. Als alle erfgenamen hun beslissing hebben ingeleverd kan de verklaring van erfrecht gereed worden gemaakt. Hebben één of meerdere erfgenamen aangegeven beneficiair te aanvaarden? Dan moeten zij eerst langs de rechtbank. Zij kunnen dit verzoek in één keer indienen.

 3. Legitimeren

  De identiteit van de persoon die de erfenis gaat aanvaarden moet gecontroleerd worden. Het moet wel zeker zijn dat degene die daar tekent ook echt wel degene is die de erfenis op zich wil nemen. Daarom moet die identiteit gelegaliseerd zijn. Dat kun je op verschillende manieren doen:
  – de snelste en goedkoopste manier is via iDIN, je bevestigt online via jouw bank jouw identiteit. Dit is vergelijkbaar met een betaling via iDEAL. Dit is gratis.
  op ieder gemeentehuis in Nederland, de kosten liggen rond de € 10,–.
  – bij iedere notaris, reken daar op een bedrag vanaf € 40,– (vraag naar de kosten voor legalisatie).
  – via een videoverbinding. Voor erfgenamen die in het buitenland wonen en geen Nederlandse bankrekening hebben, bieden wij de mogelijkheid van legaliseren via een videoverbinding.

 4. Is er een testament?

  De notaris moet vaststellen wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is, dan gaat dat boven de wet. Dan bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn. De notaris heeft een kopie (of scan) van het testament nodig. Notariële Diensten controleert of er een testament is opgesteld. Je stuurt pas een kopie van het testament op naar Notariële Diensten op het moment dat zij ernaar vragen. Je ontvangt dan een link om het testament te uploaden.

  Weet je niet zeker of er een testament was? De notaris zal dit ook nog controleren bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Blijkt dat er wel een testament bestaat, maar is er geen kopie? Dan krijg je het verzoek om alsnog een kopie te maken. Kun je geen origineel vinden, dan moet er extra werk gedaan worden. Die kosten brengt Notariële Diensten je dan in rekening.
  Het heeft dus geen zin om zelf op onderzoek bij het CTR te gaan. De notaris doet het toch over.

 5. Zijn er eerder erfgenamen overleden?

  Het kan zijn dat één van de erfgenamen is vooroverleden. Heeft die erfgenaam zelf kinderen nagelaten? Dan kunnen die in de plaats van die erfgenaam komen. Dat heet plaatsvervulling. In dat geval vragen wij of er een verklaring van erfrecht is opgesteld van de vooroverleden erfgenaam. Zo niet, dan moet er een gemeenteonderzoek plaatsvinden. De notaris moet namelijk vaststellen wie de kinderen van de vooroverleden erfgenaam zijn.
  Let op! Als er een testament is opgesteld, kan hier een andere regeling in zijn opgenomen.

 6. Had de overledene onroerend goed?

  Als er onroerend goed op naam van de overledene staat, dan kun je het best de verklaring van erfrecht direct in laten schrijven bij het Kadaster. Daarmee staat dan in het Kadaster vast wie de eigenaar is van dat onroerend goed. Wij doen het gelijk in dit proces voor lage kosten.
  Het wijzigen in het Kadaster moet gebeuren om ooit het onroerend goed te kunnen verkopen (leveren). Die levering kan alleen door de rechthebbende. Als je het dan pas gaat regelen, dan is het meestal een stuk duurder. Je zit dan namelijk bij de notaris die de koper heeft gekozen aan tafel.

Voordelen om via ons een verklaring van erfrecht op te stellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk online een verklaring van erfrecht. Wij bieden een verklaring van erfrecht aan voor iedere situatie.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 2 erfgenamen in het tarief
 • In 15 minuten klaar met de aanvraag
 • Eén verklaring, overal geldig
 • Je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

De verplichte legalisatie van de handtekeningen door de erfgenamen kan gratis 100% online. Wij maken daarvoor gebruik van iDIN. Indien je dat niet wilt, kun je ook terecht bij ieder gemeentehuis in Nederland. Voor buitenlandse erfgenamen, zonder Nederlandse bankrekening, hebben we een service via videoverbinding.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze landelijke samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.


Vast tarief voor de verklaring van erfrecht

Wij hebben een vast tarief voor iedere situatie. Het maakt dus niet uit of je een verklaring van erfrecht aanvraagt voor jouw partner, ouder, broer of zus, kind of iemand anders. In bepaalde gevallen komt er een vast bedrag bij. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een testament is of als de verklaring van erfrecht moet worden ingeschreven bij het Kadaster. Daarnaast zitten de eerste twee erfgenamen standaard in het tarief. Komen er erfgenamen bij, dan hebben wij hier ook een vast tarief voor.

+

Tarief Verklaring van Erfrecht € 298.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de verklaring van erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten twee erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam of executeur komt er € 29,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding. Deze kosten brengen wij ook in rekening als er bijvoorbeeld een externe contactpersoon is, die tellen wij mee als extra betrokkene.

Alleen bij ons zit een eventuele boedelvolmacht in het tarief. Dit omdat in de meeste gevallen een volmacht wel zo praktisch is om de erfenis af te handelen.

Testament of ander juridisch document

Als er een testament of ander vergelijkbaar juridisch document is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Meestal betreft het een testament, maar soms zijn er bijvoorbeeld huwelijks voorwaarden van de overledene die van belang kunnen zijn voor het afhandelen van de erfenis. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament. De extra kosten voor het beoordelen zijn € 39,--.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent hiervoor € 98,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--.

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen (ongeveer twee op de tien dossiers) moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je op dat moment zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kunt je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere notarissen, dan is dit een enorm verschil. 

Wat regel ik hier?

Je hebt een verklaring van erfrecht nodig omdat de bank of een andere instanties daarom heeft gevraagd. Of omdat de inschrijving bij het Kadaster gewijzigd moet worden. Om online de verklaring te kunnen regelen zijn een paar voorwaarden.

 • Een Nederlandse verklaring van erfrecht (geen Europese dus).
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden, of jullie hebben zelf de documenten geregeld voor het beneficiair aanvaarden via de rechtbank.
 • De gegevens van alle erfgenamen zijn bekend.
Wat doet de notaris voor een verklaring van erfrecht?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn.
Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld.
Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring. Daarmee heeft de bank of andere partij zekerheid dat er met de juiste persoon zaken wordt gedaan.

Hoe lang duurt het afgeven van de verklaring van erfrecht?

Het afgeven van een verklaring van erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn (ons record is zelfs twee dagen). Helaas kan het soms langer duren, wel maanden. Waarom is dat toch? De notaris moet veel uitzoeken. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen.
Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties.
Vervolgens moet de notaris de reactie hebben van alle erfgenamen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer.

Wat kan ik zelf doen voor een verklaring van erfrecht?

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht heeft de notaris een aantal gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen, vooral de contactgegevens van de erfgenamen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je waar dan ook elders kunt vinden. De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en de erfgenamen.
 2. Beantwoord de vragen over een mogelijk testament en onroerend goed.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Minderjarige erfgenamen

Je kunt ook een verklaring van erfrecht opstellen als een of meer van de erfgenamen minderjarig is. Een minderjarig kind kan de erfenis alleen beneficiair aanvaarden. De wettelijk vertegenwoordiger verklaart dan namens de minderjarige dat hij de erfenis niet gaat verwerpen. Lees ook: Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Verklaring van erfrecht voor broer of zus aanvragen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een verklaring van erfrecht. Het opstellen van een verklaring van erfrecht voor een overleden broer of zus is iets meer werk. Dat komt door twee zaken.

Ten eerste moeten er meer gemeenteonderzoeken worden gedaan. Bij een normale verklaring is dat eenmalig van de overledene. In dit geval zijn er drie van dergelijke onderzoeken nodig. Om uit te zoeken wie de broers en zussen van iemand zijn, moet je van de ouders van de overledene uitzoeken welke kinderen zij hadden. Wij kunnen die onderzoeken grotendeels online uitvoeren. Dit scheelt in de kosten.

Ten tweede is het meer werk om exact in kaart te brengen wie de erfgenamen zijn. Leven de ouders van de overledene nog, ja of nee. Welke kinderen hadden zij en wat was hun verhouding tot de overledene.

De notaris zoekt bij het ontvangen van de opdracht altijd in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

Verklaring van erfrecht voor jouw kind aanvragen

Heb je een verklaring van erfrecht voor jouw overleden kind nodig? Ook dat is mogelijk. Het proces is hetzelfde als voor een verklaring van erfrecht voor een broer of zus. Wij moeten iets meer onderzoeken doen om vast te stellen wie de erfgenamen zijn. Wij brengen hier geen extra kosten voor in rekening, omdat wij de onderzoeken grotendeels online kunnen uitvoeren. In sommige gevallen moeten we wel naar de gemeente voor een onderzoek. Indien dat nodig is, word je daarvan op de hoogte gesteld.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij Kadaster

Je kunt de verklaring van erfrecht ook direct laten inschrijven in het Kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Onderling kunnen jullie met een volmacht regelen wie de woning gaat verkopen.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een verklaring van erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden.
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen.
 • Eventueel een handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente.

Lees meer