Verklaring van Erfrecht 289,-

Home » Verklaring van Erfrecht
9.3

Een Verklaring van Erfrecht opstellen

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd zo maar aan de erfenis komen. Het is immers voor buitenstaanders niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of anderen verlangen dan vaak een zogeheten Verklaring van Erfrecht. In een verklaring van erfrecht zet de notaris wie de daadwerkelijke erfgenamen zijn. Ook voor de verkoop van een huis van de overledene heb je een verklaring van erfrecht nodig. Anders is bij de verkoop niet duidelijk wie er gerechtigd is tot levering.

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Zekerheid voor de bank

Als iemand is overleden dan kunnen de erfgenamen de erfenis opvragen. Dat kan bijvoorbeeld een banktegoed zijn, of de verkoop van een huis. De bank kan niet zomaar uitbetalen. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt is zij aansprakelijk voor de schade. Daarom vragen banken bij een hoger banksaldo een Verklaring van Erfrecht.
Die verklaring is niet altijd nodig. De banken hebben een richtlijn opgesteld wanneer zij die verklaring opvragen. De banken vinden dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als de erfgenaam de partner is in een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en het saldo op de rekening niet hoger is dan 100.000,-. In andere gevallen is er wel een verklaring nodig. Dus ook als je een kind bent van de overledene.

Voordelen om via ons een Verklaring van Erfrecht op te stellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk online een Verklaring van Erfrecht.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten klaar
 • Eén verklaring, overal geldig
 • Je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

De verplichte legalisatie van de handtekeningen door de erfgenamen kan gratis 100% online. Wij maken daarvoor gebruik van iDIN. Indien u dat niet wilt kunt u ook terecht bij ieder gemeentehuis in Nederland. Voor buitenlandse erfgenamen, zonder Nederlandse bankrekening hebben we een service via Skype.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze centrale samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.

Wat regel ik hier?

Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig omdat de bank of een andere instanties daarom heeft gevraagd. Om online de Verklaring te kunnen regelen zijn een paar voorwaarden.

 • Het betreft een eenvoudige situatie
 • Een Nederlandse Verklaring van Erfrecht (geen Europese dus)
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden
 • Gegevens van alle erfgenamen zijn bekend
Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn.
Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld.
Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring. Daarmee heeft de bank of andere partij zekerheid dat er met de juiste persoon zaken wordt gedaan.

Wat kost een Verklaring van Erfrecht?

+

Tarief Verklaring van Erfrecht € 289.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de Verklaring van Erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de Verklaring van Erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam komt er € 20,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding.

Testament

Als er een testament is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent voor dat opvragen € 75,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 45,--.

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen (en weer bij 12 etc.) is er een toeslag. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In de meeste gevallen moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 32,50. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvangt je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur. 

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een Verklaring van Erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn (ons record is zelfs twee dagen). Helaas kan het soms langer duren, wel maanden. Waarom is dat toch? De notaris moet veel uitzoeken. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen.
Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties.
Vervolgens moet de notaris de reactie hebben van alle erfgenamen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer.

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht?

Voor het opstellen van een Verklaring van Erfrecht heeft de notaris veel gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je elders kan vinden.
De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en eventuele erfgenamen.
 2. Beantwoord de vragen over een mogelijk testament.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Minderjarige erfgenamen

Je kan ook een Verklaring van Erfrecht opstellen als een of meer van de erfgenamen minderjarig is. Een minderjarig kind kan de erfenis alleen beneficiair aanvaarden. De wettelijk vertegenwoordiger verklaart dan namens de minderjarige dat hij de erfenis niet gaat verwerpen. Lees ook: Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Extra: Er is een testament

Als er een testament is dan moet dat testament beoordeeld worden. De notaris moet het testament lezen om te beoordelen wie de erfgenamen zijn. De notaris heeft een kopie van het testament nodig. Er is geen centrale databank waar alle testamenten in zijn opgeslagen. Je moet zelf een kopie van het testament aan de notaris sturen. Als je geen kopie van het testament hebt zal de notaris dit opvragen bij de notaris die dit bewaart. Je bent dan kosten verschuldigd die de notaris moet maken om die kopie te krijgen.

De notaris zoekt altijd bij het ontvangen van de opdracht in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

In uitzonderingsgevallen kan het testament zo complex zijn dat er geen Verklaring van Erfrecht mogelijk is voor het lage tarief. Dat is bijvoorbeeld het geval bij testamenten met complexe vruchtgebruikbepalingen. In die gevallen moeten er extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Je ontvangt hiervan bericht.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij kadaster

Je kan de Verklaring van Erfrecht ook direct laten inschrijven in het kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Wij doen dat voor €45,– als je de opdracht direct geeft bij het opstellen. Bovendien ontvang je dan de WOZ en andere stukken op de juiste naam.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen
 • Handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente
 • Eigen dashboard

Complexiteitstoeslag

Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er op het tarief een toeslag van € 100,– Dat bedrag is nodig omdat de notaris bij een dergelijke groep meer werk heeft aan het coördineren. Alle gegevens van de erfgenamen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groter de groep hoe meer werk dit in de praktijk blijkt te zijn.