Hoe verloopt vereffening van erfenis?

Hoe verloopt vereffening van erfenis?

Home ยป Hoe verloopt vereffening van erfenis?
8.5
Hoe verloopt de vereffening van een erfenis?

Als een van de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaard, moet de erfenis worden vereffend. Er moet dan eerst een boedelbeschrijving worden opgesteld. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd bij de boedelnotaris of rechtbank. Als laatst volgt het informeren van de schuldeisers.

Procedure van vereffening van een erfenis

Een erfenis zal pas worden vereffend (afgewikkeld of verdeeld) als iemand deze beneficiair aanvaardt. Dan aanvaard je de erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving. In beginsel zijn de erfgenamen dan samen vereffenaar.

Brief

Je ontvangt dan eerst een overzicht van alle bezittingen en schulden. Hierna kan je beoordelen of je de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen (lichte vereffening). Vereffening zal ook moeten gebeuren als een belanghebbende (zoals een erfgenaam of schuldeiser van de overleden erflater) aan de rechtbank heeft verzocht om een vereffenaar te benoemen (zware vereffening).

Procedure in hoofdlijnen

De wettelijke vereffeningsprocedure (lichte vereffening) gaat als volgt:

  1. Het aanvragen van een verklaring van erfrecht bij de notaris;
  2. Het opmaken van een boedelbeschrijving. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overleden erflater ten tijde van zijn of haar overlijden.
  3. De opgestelde boedelbeschrijving ter inzage leggen voor erfgenamen en andere belanghebbenden bij de boedelnotaris of rechtbank. Je kunt als erfgenaam aan de rechtbank ontheffing verzoeken voor de verplichting van terinzagelegging.
  4. Het informeren van schuldeisers van de erflater en hen betalen. Dat gebeurt op basis van een uitdelingslijst. Wat na uitbetaling aan de schuldeisers overblijft is voor de erfgenamen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de wettelijke vereffeningsprocedure kan je de Richtlijnen Vereffening Nalatenschap raadplegen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis