Hoe verloopt vereffening van erfenis?

Hoe verloopt vereffening van erfenis?

Home » Hoe verloopt vereffening van erfenis?
8.5

Procedure van vereffening van een erfenis

Hoe verloopt de vereffening van een erfenis?

Een erfenis zal pas worden vereffend (afgewikkeld of verdeeld) als iemand deze beneficiair aanvaardt. Dan aanvaard je de erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving. In beginsel zijn de erfgenamen dan samen vereffenaar.
Je ontvangt dan eerst een overzicht van alle bezittingen en schulden, waarna je kunt beoordelen of je de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen (lichte vereffening). Vereffening zal ook moeten gebeuren als een belanghebbende (zoals een erfgenaam of schuldeiser van de overleden erflater) aan de rechtbank heeft verzocht om een vereffenaar te benoemen (zware vereffening).

Procedure in hoofdlijnen

De wettelijke vereffeningsprocedure (lichte vereffening) gaat als volgt:

  1. Het aanvragen van een verklaring van erfrecht bij de notaris
  2. Het opmaken van een boedelbeschrijving
    Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overleden erflater ten tijde van zijn of haar overlijden.
  3. De opgestelde boedelbeschrijving ter inzage leggen voor erfgenamen en andere belanghebbenden bij de boedelnotaris of rechtbank.
    Je kunt als erfgenaam aan de rechtbank ontheffing verzoeken voor de verplichting van terinzagelegging.
  4. Het informeren van schuldeisers van de erflater en hen betalen
    Dat gebeurt op basis van een uitdelingslijst. Wat na uitbetaling aan de schuldeisers overblijft is voor de erfgenamen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de wettelijke vereffeningsprocedure kan je de Richtlijnen Vereffening Nalatenschap raadplegen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis