Overlijdensakte bij overlijden in buitenland?

Overlijdensakte bij overlijden in buitenland?

Home ยป Overlijdensakte bij overlijden in buitenland?
8.6
Mijn dierbare is overleden in het buitenland. Hoe kom ik aan de overlijdensakte?

Als iemand in het buitenland is overleden kan je contact opnemen met de lokale gemeente in het buitenland waar de persoon is overleden. Hier verzoek je om een overlijdensakte.

Overlijdensakte bij overlijden in buitenland

Om te bewijzen dat iemand dood is heb je een overlijdensakte nodig. Voor het kunnen verkrijgen van een verklaring van erfrecht heb je de overlijdensakte van de overleden erflater nodig. Op die akte staan de juiste gegevens van de overledene. Als de erflater in Nederland is komen te overlijden, dan kan de overlijdensakte worden aangevraagd bij de gemeente waar de persoon is overleden. Maar wat nu als hij of zij is komen te overlijden in het buitenland?

Contact opnemen met buitenlandse overheidsinstantie

"overlijden buitenland"

De eerste stap is om contact op te nemen met de lokale gemeente in het buitenland waar de persoon is overleden. Verzoek hen (schriftelijk) om een origineel afschrift van de overlijdensakte naar uw adres in Nederland te sturen. Mogelijk kan de Nederlandse ambassade of het consulaat (van een ander Europees land als er geen Nederlandse diplomatieke post is) in het buitenland je hierbij helpen.

Vertalen en legaliseren

Na het verkrijgen van de buitenlandse overlijdensverklaring moet je deze laten vertalen en legaliseren. De procedure voor legalisatie is afhankelijk van het land waar de persoon is overleden. Lees meer over de legalisatieprocedure per land op de website van de Rijksoverheid.

Vervolgens ga je met de vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte in de hand naar de Nederlandse gemeente waar de overledene als laatste stond ingeschreven. Daar kan je de overlijdensakte gebruiken voor het aanvragen van een verklaring van erfrecht.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis