Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn?

Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn?

Home ┬╗ Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn?
8.6
Wat gebeurt er met de erfenis als er geen erfgenamen bekend zijn of niemand wil de erfenis hebben?

Als er geen erfgenamen bekend zijn komt de erfenis terecht bij het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Zij gaan onderzoeken of de erfenis kan worden afgewikkeld. Als er geen erfgenomen worden gevonden gaat de erfenis naar de consignatiekas. Rechthebbenden kunnen binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis. Als niemand zich meldt gaat de erfenis naar de Staat.

Geen erfnamen bekend

geen erfgenamen

Als na een erfgenamenonderzoek blijkt dat er geen erfgenamen (bekend) zijn of willen erven, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap. Het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid gaat dan onderzoeken of zij de nalatenschap kan afwikkelen. De kosten voor de afwikkeling worden in mindering gebracht op de erfenis.

Uiteindelijk naar de Staat

In het geval dat er tot de zesde graad geen bloedverwanten (en dus wettelijk erfgenamen) zijn, komt de erfenis toe aan de Nederlandse Staat. Dat geldt ook als er geen erfgenamen bekend zijn. De erfenis wordt dan eerst gestort in de consignatiekas van het Ministerie van Financi├źn. Rechthebbenden kunnen daarna nog binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis. Daarna is het recht om aanspraak te maken op de nalatenschap verjaard.

Via een formulier van het Rijksvastgoedbedrijf kan je nagaan of je mogelijk recht hebt op een uitkering uit de consignatiekas.

Lees ook: wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis