Waarom een Verklaring van Erfrecht eerder overleden ouder?

Waarom een Verklaring van Erfrecht eerder overleden ouder?

Home » Waarom een Verklaring van Erfrecht eerder overleden ouder?
8.5
Waarom is er nu nog een verklaring van erfrecht nodig voor een eerder overleden ouder?

Dat is meestal om de registratie in het Kadaster goed te krijgen. Iedere wijziging in de eigendom moet geregistreerd in het Kadaster. Ook die van het eerste overlijden van één van beiden in een huwelijk.

Eerste overlijden

Bij het eerste overlijden in een huwelijk gaat de erfenis naar de langstlevende. Die blijft ook in het huis wonen. Dat huis stond op beider naam, of was van beiden door het trouwen in een gemeenschap van goederen. In de praktijk is hier niets aan de hand. Totdat de langstlevende wil verkopen of zelf komt te overlijden.

Overlijden langstlevende

eerder overleden

Bij het overlijden van de langstlevende komen de kinderen in beeld. Zij ontvangen nu hun erfdeel van het eerste overlijden en ook van de langstlevende. Om nu het onroerend goed uit deze erfenis te kunnen verkopen moet er een verklaring van erfrecht komen. Maar die voor de langstlevende kan pas ingeschreven in het Kadaster, als er nu eerst een verklaring in het eerste overlijden is opgemaakt. Je hebt dus ook een verklaring van erfrecht nodig van de eerder overleden ouder.

Kadaster is gesloten systeem

Het Kadaster is een uniek en perfect systeem waarmee in Nederland exact bekend is wie eigenaar is van onroerend goed. Het Kadaster wordt bijgewerkt door de notarissen. Die schrijven iedere wijziging in de eigendom in. Belangrijk: die wijzigingen moeten elkaar naadloos opvolgen. Eigendom staat op partij A en partij B. Vervalt door overlijden partij A, dan moet dat genoteerd in het Kadaster. Zo niet, dan moet voor een geldige verkoop de handtekening van partij A en partij B onder een verkoop staan.

Het is dus niet mogelijk om een stap over te slaan in de inschrijving in het Kadaster. Iedere stap moet bijgewerkt.

Conclusie, iedere stap inschrijven

Om de laatste verklaring van erfrecht in te schrijven en het eigendom op naam van de kinderen te krijgen, moeten alle vorige stappen ook ingeschreven. De notaris zal dit ook constateren bij controle in het Kadaster. Die vraagt dan om een tweede verklaring van erfrecht.

Lees ook: Waarom moet een verklaring van erfrecht ingeschreven in het Kadaster.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht