Verschil tussen zware en lichte vereffening?

Verschil tussen zware en lichte vereffening?

Home ยป Verschil tussen zware en lichte vereffening?
8.5
Wat is het verschil tussen de zware en lichte vereffeningsprocedure?

Bij de zware vereffeningsprocedure is de vereffenaar door de rechtbank benoemd op verzoek van een belanghebbende. Bij de lichte procedure is een van de erfgenamen de vereffenaar.

Verschil tussen zware en lichte vereffening?

Bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis zal de erfenis door een vereffenaar moeten worden afgewikkeld. Er bestaat een zware en een lichte vereffeningsprocedure. Het verschil tussen die twee soorten procedures zijn de verplichtingen die de vereffenaar heeft.

Lichte en zware vereffening

De lichte vereffeningsprocedure is de afwikkeling waarbij een erfgenaam-vereffenaar als vereffenaar optreedt. Dus waarbij de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. Een zware vereffeningsprocedure is een vereffening waarbij de vereffenaar door de rechtbank is benoemd op verzoek van een belanghebbende (zoals een erfgenaam of schuldeiser) of als niet bekend is wie de erfgenamen zijn.

Verplichtingen van vereffenaar

Bij een zware vereffening moet de vereffenaar de schuldeisers van de nalatenschap openbaar oproepen en een lijst met vorderingen bij de boedelnotaris of rechtbank neerleggen. Bij een lichte vereffening hoeft de vereffenaar dat niet te doen.

lichte vereffening

Ook moet de vereffenaar in een zware vereffeningsprocedure een rekening en verantwoording en uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of rechtbank. Schuldeisers kunnen daartegen dan in verzet gaan, voordat de uitdelingslijst verbindend is geworden en conform die lijst de nalatenschap wordt verdeeld. Dit alles betekent dat bij een lichte vereffening de vereffenaar meteen kan beginnen met de vereffening nadat de erfenis beneficiair is aanvaard.

Voor de rest verloopt de zware vereffening (grofweg) hetzelfde als de lichte vereffeningsprocedure.

Lees meer over de wettelijke vereffeningsprocedure in de Richtlijnen Vereffening Nalatenschap raadplegen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis