Erfgenaam onvindbaar?

Wat te doen bij onvindbare erfgenamen en te verdelen erfenis?

Bij het openvallen van een erfenis blijkt dat een of enkele erfgenamen van de overleden erflater niet kunnen worden bereikt, omdat ze onvindbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze lang geleden naar het buitenland zijn verhuisd en contact met familieleden daarom is verbroken.

Vereffenaar of bewindvoerder aanwijzen

Bij onvindbare erfgenamen kan je de erfenis niet verdelen. In dat geval kan je aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar of bewindvoerder aan te wijzen. De vereffenaar heeft als taak om alle erfgenamen te vertegenwoordigen, dus ook de erfgenamen die onvindbaar zijn. De bewindvoerder treedt op namens de onvindbare erfgenamen.

Echt onvindbare erfgenaam

Als de erfgenaam na een bepaalde periode nog steeds niet verschijnt, dan geeft de rechter een verklaring van vermoedelijk overlijden af. In dat geval wordt zijn of haar erfdeel verdeeld onder de andere (wel verschenen) erfgenamen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis