Onvindbare erfgenaam?

Onvindbare erfgenaam?

Home ยป Onvindbare erfgenaam?
8.6
Wat te doen als een erfgenaam onvindbaar is?

Je kan de erfenis niet afronden zolang je niet alle erfgenamen hebt bereikt. Kan je een erfgenaam echt niet vinden, dan kan je naar de rechtbank. Die wijst dat een vereffenaar aan, die erfenis wel kan afronden.

Onvindbare erfgenaam en verdeling erfenis

Bij het openvallen van een erfenis blijkt dat een of enkele erfgenamen van de overleden erflater niet kunnen worden bereikt, omdat ze onvindbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze lang geleden naar het buitenland zijn verhuisd en contact met familieleden daarom is verbroken.

Vereffenaar of bewindvoerder aanwijzen

onvindbare

Bij onvindbare erfgenamen kan je de erfenis niet verdelen. In dat geval kan je aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar of bewindvoerder aan te wijzen. De vereffenaar heeft als taak om alle erfgenamen te vertegenwoordigen. Dus ook de erfgenamen die onvindbaar zijn. Uiteindelijk gaat de vereffenaar dan over tot het opstellen van een verdeling. Het erfdeel van de niet te vinden erfgenaam blijft dan geblokkeerd. De bewindvoerder treedt op namens de onvindbare erfgenamen.

Echt onvindbare erfgenaam

Als de erfgenaam na een bepaalde periode nog steeds niet verschijnt, dan geeft de rechter een verklaring van vermoedelijk overlijden af. In dat geval wordt zijn of haar erfdeel verdeeld onder de andere (wel verschenen) erfgenamen.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis