Dossier ANBI: Vermogen bij opheffing ANBI?

Dossier ANBI: Vermogen bij opheffing ANBI?

Home » Dossier ANBI: Vermogen bij opheffing ANBI?
8.6
Wat gebeurt er met het vermogen als de ANBI wordt opgeheven?

Als een ANBI wordt opgeheven moet het vermogen naar een andere ANBI. Is het een culturele ANBI? Dan moet het vermogen naar een andere culturele ANBI met dezelfde doelstelling.
In de statuten moet uitdrukkelijk zijn beschreven wat er met het vermogen bij opheffing gebeurt.

Vermogen bij opheffing ANBI

ANBI Logo

Wat moeten de statuten zeggen over het vermogen bij opheffing van de ANBI?

De wet stelt duidelijke eisen aan de statuten. Bij de aanvraag voor een ANBI status controleert de Belastingdienst of jouw statuten voldoen aan alle eisen.

Vermogen bij opheffing ANBI

Eén van die eisen is dat in de statuten uitdrukkelijk moet staan dat bij opheffing van de instelling (stichting of vereniging) het volledige vermogen dat overblijft moet worden besteed (niet slechts zoveel als mogelijk!) aan een ANBI. Betreft het een culturele ANBI? Dan moet het volledige vermogen naar een ANBI met een soortgelijk doel. Dit is dus een dubbele eis. Na opheffing moet het overgebleven vermogen naar een andere stichting of vereniging met ANBI-status en die moet ook een soortgelijk doel nastreven.

Dit is geregeld in artikel 1a lid 1 sub h van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Oudere ANBI

Voor instellingen die vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en al een ANBI waren, geldt een andere regeling. In die statuten zal namelijk (meestal) staan dat het vermogen bij opheffing ten goede komt aan een goed doel. Die ANBI’s hoeven niet direct in hun statuten op te nemen dat het vermogen bij opheffing geheel wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Dit geldt namelijk alleen voor de culturele ANBI’s. Een statutenwijziging is daarom niet nodig om de ANBI status te mogen behouden.

Bij een volgende statutenwijziging moet die voorwaarde wel worden opgenomen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI