Wat is een flex BV eigenlijk?

Wat is een flex BV eigenlijk?

Home ยป Wat is een flex BV eigenlijk?
8.6
Wat is een flex bv?

Een flex BV is gewoon een BV. In 2012 werd de wetgeving rondom de BV gewijzigd. Het werd toen eenvoudiger om een BV op te richten. Daarom noemde men die nieuwe BV een flex BV. Juridische is een oude BV net zo goed een BV als een nieuwe flex BV.

Flex BV

BV oprichten

Een BV is de afkorting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het woord Flex BV is spraakgebruik. De term kwam op toen het BV regime in de wet werd aangepast. De wetgeving voor de BV werd versoepeld, daarom spreekt men wel van flexibilisering.

Ze bedoelen te zeggen dat er veel mogelijk is met een BV. Je kan de BV indelen en aanpassen voor het doel dat je wenst.

Flex wat is er gewijzigd

Sinds de invoering van de Flex BV hoef je geen minimaal kapitaal te storten bij de oprichting. Lees ook: Moet ik een minimum bedrag inleggen om aandelen te krijgen?

Er is geen voorafgaand toezicht op de oprichting. Je hoeft dus geen Verklaring omtrent Gedrag te overleggen. Je mag niet failliet zijn.

Er zijn slechts minimale eisen aan wat er in de statuten van BV geregeld moet zijn.

Moet ik een BV oprichten?

De vraag of het verstandig is een BV op te richten heeft twee aspecten. De juridische kant met de aansprakelijkheid en fiscale kant. Een B.V. is een rechtspersoon.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV