Woorden in categorie: Boedelvolmacht

Home » Woorden in categorie
8.6

Boedeldossier

Het boedeldossier is het dossier dat de boedelnotaris bijhoudt bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook wel notarieel dossier genoemd. De notaris is bij het uitvoeren van opdrachten wettelijk verplicht om relevante gegevens te bewaren. Zie ook Notariswet. In het boedeldossier zitten bijvoorbeeld vertrouwelijke brieven en e-mails, boedelvolmachten en erfbelastingaangiftes. Daarom mag een notaris anderen […]
Lees meer

Boedelgevolmachtigde

De boedelgevolmachtigde is de persoon die is aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon kan delen van de nalatenschap verkopen. De erfgenamen geven deze persoon een boedelvolmacht waarin de bevoegdheden en reikwijdte van de volmacht zijn opgenomen.
Lees meer

Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk. Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling […]
Lees meer

Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten […]
Lees meer

Gevolmachtigde

De gevolmachtigde is degene die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren. De volmacht kan alle rechtshandelingen bevatten. Dit is een algemene volmacht. Een volmacht kan ook een bepaalde, specifieke, handeling bevatten. Dit is een bijzonder volmacht. De gevolmachtigde is alleen bevoegd voor zover dat in de […]
Lees meer

Vereffenaar

Een vereffenaar is door de rechtbank benoemt om een erfenis (waar meerdere erfgenamen zijn) te beheren en te vereffenen. Dit moet als er beneficiair is aanvaard. Of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen. Daarna informeert en […]
Lees meer