Woorden in categorie: Huwelijk

Home » Woorden in categorie
8.6

Beschikking

De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Tegen deze beslissing kan je normaal gesproken in hoger beroep gaan. Je hebt meestal een beschikking nodig als je iets wilt verzoeken aan de rechter, […]
Lees meer

Echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijk document waarin staat dat de echtscheiding is uitgesproken door de rechter. De echtscheiding komt echter pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Dit moet je doen in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin je trouwde. Inschrijving is pas mogelijk na drie maanden. Of nadat beide echtgenoten […]
Lees meer

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht). Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie […]
Lees meer

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die je registreert bij de gemeente. Voor de wet staat het partnerschap gelijk aan een huwelijk. Het is iets anders dan een samenlevingscontract. In een samenlevingscontract regel je zelf wat je wenst. Bij een geregistreerd partnerschap staan de meeste regels in de wet. Je kunt ook partnerschapsvoorwaarden opstellen, vergelijkbaar […]
Lees meer

Homohuwelijk

Het homohuwelijk is een wettig huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Vanaf 2001 is in Nederland het homohuwelijk wettelijk erkend. De wet ziet een homohuwelijk gelijkwaardig en op dezelfde manier als een heterohuwelijk. Er zit dus voor de wet geen verschil in. Homo’s kunnen ook kiezen voor een homo geregistreerd partnerschap. Ook die samenlevingsvorm […]
Lees meer

Huwelijk

Een huwelijk is het samenleven van 2 personen volgens wettelijke regeling. Juridisch koppelt de wet verschillende rechten en plichten aan het huwelijk. Voor de wet noemt men het huwelijk het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Het huwelijk valt onder het personen en familierecht.
Lees meer

Huwelijksakte

De huwelijksakte is het bewijs dat je met elkaar (wettelijk) bent getrouwd ten overstaan van een trouwambtenaar. Dit wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Bij het tekenen van de huwelijksakte op het gemeentehuis krijg je een afschrift van de huwelijksakte mee. Zie ook trouwboekje. Mocht je de huwelijksakte kwijt zijn, dan kan je die (meestal […]
Lees meer

Huwelijksgemeenschap

De huwelijksgemeenschap zijn de goederen en de schulden van de echtgenoten samen. Het geeft ook de vermogensrechtelijke verhouding tussen de echtgenoten onderling aan.
Lees meer

Huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder jullie gaan trouwen. In deze overeenkomst kan je van alles vastleggen. Je kunt met huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale wettelijke regels voor een huwelijk. Ook kun je op voorhand afspraken maken over alimentatie. Je […]
Lees meer

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen.
Lees meer

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als iemand anders het gezag uitoefent, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, is er sprake van voogdij. Dan oefent de voogd dus het gezag uit. Na een echtscheiding kan het gezag aan één van beide […]
Lees meer

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner of echtgenoot. Bij een pensioen is er vaak de mogelijkheid dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering kan ontvangen. Die uitkering krijgt de partner als de pensioengerechtigde komt te overlijden. Eis voor een dergelijk partnerpensioen is dat je kunt aantonen dat er ook daadwerkelijk een partnerschap […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer

Trouwboekje

Het trouwboekje is een document wat je (tegen betaling) van de gemeente krijgt als je de huwelijksakte tekent op het gemeentehuis. Ook wel familie-boekje of huwelijksboekje. In het trouwboekje staan de gegevens en handtekeningen van het echtpaar en de trouwambtenaar (en eventueel andere informatie over het huwelijk). Daarnaast is een uittreksel van de huwelijksakte opgenomen. […]
Lees meer

Trouwen

Trouwen is het aangaan van een huwelijk of in het huwelijk treden. Dit brengt allerlei verplichtingen (en rechten) met zich mee voor de echtgenoten. Bijvoorbeeld dat je hierdoor automatisch (dus ook zonder testament) elkaars erfgenamen bent. Een variant op het huwelijk is het geregistreerd partnerschap, maar de wet stelt dat gelijk aan een huwelijk. Je […]
Lees meer