Aansprakelijkheid in een coöperatie

Aansprakelijkheid in een coöperatie

Home » Aansprakelijkheid in een coöperatie
8.6
Hoe zit het met de aansprakelijkheid in een coöperatie?

In een coöperatie kun je de aansprakelijkheid van de leden helemaal uitsluiten. De positie van de leden is dan vergelijkbaar met die van aandeelhouders in een NV. Zij zijn persoonlijk niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid in een coöperatie

Als je een coöperatie begint dan gaan jullie als coöperatie opdrachten aannemen of opdrachten verstrekken. Daarvoor heb je de coöperatie immers opgericht. De coöperatie is een rechtspersoon en kan dus zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Maar hoe is het nu geregeld met de aansprakelijkheid in een coöperatie? Er zijn verschillende vormen van een coöperatie. Via onze site richt je altijd een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid op (U.A.) op. Die uitgesloten aansprakelijkheid ziet op de positie van de leden. Wat wil dat zeggen voor de aansprakelijkheid.

Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid

boos of conflict

De coöperatie is nu aansprakelijk, zowel voor het nakomen van opdrachten als voor de betaling bij het geven van opdrachten. Dus geeft de coöperatie opdracht voor de aanleg van 10 zonnepanelen? Dan moet de coöperatie die 10 zonnepanelen betalen en is ze 100% aansprakelijk. Maar de individuele leden zijn dat niet. Die kunnen dus niet in hun privévermogen worden aangesproken voor deze vordering.

Neemt de coöperatie een opdracht aan? Bijvoorbeeld voor de bouw van een woning. Dan is de coöperatie de opdrachtnemer. Zij is dan verantwoordelijk voor de voltooiing van de opdracht en voor eventuele schade. Ook hier weer zijn de leden individueel niet aansprakelijk.

Dat is ook het geval als de coöperatie failliet gaat. Ook dan hoeven de individuele leden niet bij te storten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Coöperatiebestuurders zijn niet privé aansprakelijk. Dat is de algemene regel voor bestuurders van rechtspersonen. Dat is anders indien de bestuurders wanbestuur plegen of ernstig nalatig zijn. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld geen aangiftes doen van belastingen. In dat geval zal bij een eventueel faillissement de curator de bestuurders aansprakelijk kunnen stellen.

    Lees meer over Coöperaties