Dossier ANBI: Hoe Culturele ANBI?

Dossier ANBI: Hoe Culturele ANBI?

Home » Dossier ANBI: Hoe Culturele ANBI?
8.5

Hoe Culturele ANBI?

Hoe wordt mijn instelling een Culturele ANBI?

ANBI LogoNaast de ANBI, is er ook de Culturele ANBI. Het voordeel van deze ANBI status is dat donateurs van Culturele ANBI’s gebruik kunnen maken van een extra giftenaftrek. Bij schenkingen aan een dergelijke ANBI genieten donateurs dus een belastingvoordeel.

Culturele ANBI aangeven op aanvraagformulier Belastingdienst

Via DoeHetZelfNotaris is het mogelijk om bij de oprichting van de stichting of vereniging de optie te selecteren dat de statuten worden opgemaakt zodat zij geschikt zijn om de ANBI status aan te vragen. Als je voldoet aan alle eisen, kan je via een formulier een aanvraag doen bij de Belastingdienst. Die aanvraag moet worden gedaan door het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur. De notaris kan dat niet zelf doen. Als de Belastingdienst die aanvraag goedkeurt, wordt aan jouw instelling de Culturele ANBI status toegekend.

Een hard vereiste voor het kunnen zijn van een Culturele ANBI is dat de instelling zich voor minstens  90% inzet op cultureel gebied. Denk aan kunst, muziek, musea, theater en dergelijke. Het moet voor de Belastingdienst helder en duidelijk zijn dat jouw instelling zich daadwerkelijk bijna alleen maar inzet voor culturele activiteiten. Let op: kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s. Dat is op voorhand al bepaald, omdat er aparte afspraken zijn voor de ANBI status van kergenootschappen.

Ook andere voorwaarden voor ANBI

De Culturele ANBI is ook een ANBI. Daarom moet voor het kunnen krijgen van de Culturele ANBI status worden voldaan aan alle andere eisen voor de ANBI status. Lees zorgvuldig het ANBI dossier waarin we alle vereisten en andere onderwerpen behandelen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?