Nalatenschap van vermoedelijk overleden erflater afwikkelen

Nalatenschap van vermoedelijk overleden erflater afwikkelen

Home ยป Nalatenschap van vermoedelijk overleden erflater afwikkelen
8.6
Hoe kan je de erfenis regelen van iemand die vermoedelijk is overleden?

Dat kan door de rechtbank te verzoeken om een rechtsvermoeden van overlijden uit te spreken. Als de rechter dat verzoek toewijst, zal de gemeente een akte van overlijden moeten maken. Daarmee kan je de afwikkeling van de nalatenschap in gang zetten. Het gaat hier om een vermoedelijk overlijden.

Rechtsvermoeden van overlijden

Als iemand is overleden, moet zijn of haar nalatenschap worden afgewikkeld. Voor de vaststelling van overlijden is er een overlijdensakte nodig. Maar soms kan die niet worden afgegeven. Bijvoorbeeld als er alleen een vermoeden van overlijden is en de persoon onvindbaar is. Een vermist persoon, is emotioneel al zwaar, maar kan praktisch heel vervelend zijn. Contracten lopen door, zaken kunnen niet verkocht, dagelijks is hierdoor een confrontatie met het verlies.

In dat geval kan je de rechtbank verzoeken om het rechtsvermoeden van overlijden uit te spreken. Alleen belanghebbenden mogen het verzoek doen aan de rechter. Dat zijn bijvoorbeeld achtergebleven partner en andere gezins- of familieleden, schuldeisers en vermoedelijke erfgenamen. Voor het verzoek heb je een advocaat nodig.

vermoedelijk

Na het verzoek zal de rechtbank de vermiste persoon eenmalig oproepen om te verschijnen. Als de vermiste persoon zich niet meldt, dan zal de rechtbank het verzoek toewijzen. Daarbij bepaalt de rechtbank de dag waarop de vermiste vermoedelijk is overleden. De gemeente moet daarmee een akte van overlijden maken.

Wachttijd voor verzoek

Als de dood onzeker is, mag je pas 5 jaar na het vertrek of het laatste teken van leven van de vermiste persoon een verklaring van vermoedelijk overlijden verzoeken. Maar als de dood waarschijnlijk is, dan geldt een wachttijd van 1 jaar. Bijvoorbeeld als de persoon mogelijk betrokken is geweest bij een bij oorlogsramp, natuurramp of ander ongeval.

Er moet dus in ieder geval sprake zijn van een vermissing van minstens 1 jaar. Wat kan een laatste teken van leven zijn? Dat kan bijvoorbeeld de verzenddatum van de laatste bekende brief of e-mail van de vermiste persoon zijn.

Overlijdensakte en afwikkeling nalatenschap bij vermoedelijk overlijden

Pas nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden (dus als er tegen de uitspraak niet binnen 3 maanden beroep wordt ingesteld), moet de gemeente (van de verlaten woonplaats) een overlijdensakte maken. Daarmee valt de nalatenschap open en moet de nalatenschap via de gewone regels worden afgewikkeld. Als de vermoedelijk overledene een testament heeft, moet je dat testament volgen.

Let op: Het gaat hier om een vermoeden van overlijden. Als de vermiste persoon uiteindelijk toch in leven blijkt te zijn, zal er een aparte procedure moeten worden gevolgd.

Omdat het hier gaat om een bijzondere situatie met aparte regels, is het verstandig om advies in te winnen van bijvoorbeeld een notaris of een advocaat.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis