De notaris weigert mee te werken aan testament voor vergeetachtige oma?

De notaris weigert mee te werken aan testament voor vergeetachtige oma?

Home » De notaris weigert mee te werken aan testament voor vergeetachtige oma?
8.6

Mag een notaris weigeren mee te werken aan een testament?

De notaris weigert om mee te werken aan een testament voor mijn vergeetachtige oma. Mag dat?
Om een testament te kunnen maken, moet je wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat je moet begrijpen wat het testament inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn. Bij het passeren van de akte zal de notaris eerst controleren of het voor de maker van het testament duidelijk is wat en waarom hij of zij tekent. De notaris heeft namelijk een belehrungsplicht of zorgplicht. Die plicht geldt bij het passeren van alle authentieke notariële akten. De akte moet de echte wil van de comparant hebben vastgelegd. Anders is de akte nietig, dus ongeldig.

Als de notaris na een gesprek met de comparant (erflater) meent dat deze wilsonbekwaam is, dan zal de akte niet worden gepasseerd. Dat kan bijvoorbeeld bij dementie. De notaris kan dan een arts inschakelen die onderzoek zal doen naar de wilsbekwaamheid van de erflater. Notarissen hanteren een stappenplan bij het controleren of iemand wilsbekwaam is.

Het is niet mogelijk om namens de erflater een testament te maken of te passeren. De erflater moet dat persoonlijk doen. Een volmacht is dus niet mogelijk.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Testament