Privé aansprakelijkheid bij BV uitsluiten?

Privé aansprakelijkheid bij BV uitsluiten?

Home » Privé aansprakelijkheid bij BV uitsluiten?
8.6
Kan ik privé aansprakelijkheid in de statuten uitsluiten?

Bij een BV ben je persoonlijk niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Je hoeft dat dus niet apart te regelen in de statuten. Alleen bij wanbeleid ben je wel aansprakelijk. Die aansprakelijkheid kan je niet uitsluiten.

Privé aansprakelijkheid

Als je als ondernemer een Besloten Vennootschap (BV) opricht, dan bescherm je jezelf tegen schuldeisers van de BV. Je bent als bestuurder namelijk niet privé aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon. Dat betekent dat een contractpartij van jouw BV niet bij jou kan aankloppen voor betaling van de schuld die hij of zij heeft op de BV. Het is daarom niet nodig om in de statuten op te nemen dat je privé aansprakelijkheid uitsluit. Dat geldt wettelijk namelijk al automatisch.

Soms wel aansprakelijk

geld

Het is echter niet mogelijk om privé aansprakelijkheid in alle gevallen uit te sluiten. Bijvoorbeeld bij bestuurdersaansprakelijkheid of als de wet bepaalt dat een bestuurder aansprakelijk is (bijvoorbeeld wegens onverantwoorde dividenduitkering aan de aandeelhouders). Die aansprakelijk mag je niet uitsluiten in de statuten. Dat is namelijk dwingend recht. Het kan namelijk niet zo zijn dat niemand hoeft op te draaien voor de schade die crediteuren en anderen lijden door het bewust onrechtmatig handelen van de vennootschap (en dus feitelijk het handelen van de bestuurder).

Fiscaal aansprakelijk

Richting de fiscus ben je ook aansprakelijk. Dat geldt voor alle soorten belasting. Je kan niet ongestraft de belastingen ontduiken vanuit een BV. Wil je die bestuursaansprakelijkheid opheffen? Dan moet je zodra je ziet dat de BV in betalingsproblemen komt, dit melden bij de fiscus. Dat noem je een melding van betalingsonmacht.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV