Voogd benoemen voor jouw kinderen

Home » Voogd benoemen voor jouw kinderen
8.6

De voogdij moet je nu regelen

Wat als beide ouders dood gaan? Wat moet er dan met jullie kinderen? De nachtmerrie voor elke ouder. Daarom moet je de voogdij regelen. Als je een alleenstaande ouder bent zonder erkenning door de vader, moet je zeker de voogdij voor je kinderen regelen. Als je getrouwd bent regel je het voor het geval jullie beiden overlijden.

voogd benoemen

Je kunt de voogd aanwijzen via onze site, dat doe je in een testament. Bij de voogdij regel je dan voor alle kinderen wie hun voogd zal zijn. Als er al minimaal één kind is, kan je de voogd ook direct aanwijzen voor kinderen die nog geboren moeten worden.
Voogdij is pas van toepassing als er geen wettelijke ouders meer zijn. Je kunt naast een voogd ook een reservevoogd benoemen. De reservevoogd is de tweede keus. Als de eerste voogd om wat voor reden niet kan of wil op het moment dat het gevraagd wordt.

Voogdij plus Bewind

Je kan de voogdij uitbreiden met bewind over de erfenis. Dat wil zeggen dat de voogd ook het bewind heeft over de erfenis van de kinderen. Hierbij kan je de leeftijd van dat bewind langer maken dan achttien jaar. Je kan hiermee regelen dat de kinderen pas op latere leeftijd over hun erfdeel kunnen beschikken. De kinderen erven dus wel, maar ze kunnen er pas op latere leeftijd aankomen. Je kan alleen bij de notaris de voogdij regelen en tegelijk een bewind instellen.

Voogdij in een testament

In ieder testament dat je bij ons maakt kun je aangeven of er minderjarige kinderen zijn. In dat geval regel je de voogdij natuurlijk in dat testament. Dat is de meest eenvoudige manier om de voogdij te regelen. Met een testament kan je veel meer bepalen dan je met een eenvoudig formulier bij de rechtbank kunt regelen.

Voogdij regelen bij rechtbank

Als het uitsluitend om een losse voogdbenoeming gaat kun je dat ook doen in het gezagsregister bij de rechtbank. Je kunt dan minder regelen en bijvoorbeeld geen bewind instellen. Bovendien is het gezagsregister openbaar.

Wat doet een voogd?

Een voogd oefent het gezag uit over jouw minderjarige kinderen indien jij bent overleden. De voogd neemt dezelfde besluiten die jij nu kunt nemen over de kinderen.

De voogdij is iets anders dan het bewind. De voogd kan beschikken over de erfenis van de minderjarige kinderen. De voogd is namelijk de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen. Met bewind kun je dit uitbreiden tot na het bereiken van de leeftijd van achttien.

Met twee ouders, altijd die ander de voogd

De meeste kinderen hebben twee ouders. Als dan één van de ouders overlijdt gaat de voogdij automatisch over op die andere ouder. Ook als jullie al jaren gescheiden zijn, zelfs als die andere ouder niet veel doet met het ouderschap. Internationale verdragen beschermen de band tussen ouder en kind. Alleen ouders die uit de ouderlijke macht zijn gezet komen niet voor voogdij in aanmerking.

Het blijft verstandig om een voogdbenoeming te regelen. Hiermee regelen je in ieder geval jouw wensen. Je zet bovendien de andere ouder behoorlijk buiten spel door het bewind over jouw erfenis bij iemand anders neer te leggen. Zo komt jouw ex dan niet via de kinderen aan jouw erfenis.

Vervangt eerdere benoeming

Als je reeds eerder een voogd hebt aangewezen, dan komt de laatste benoeming in principe daarvoor in de plaats. Het maakt daarbij niet uit of je die benoeming op een formulier bij de rechtbank deed of in een testament. Je kan ook kiezen om die andere benoeming in stand te houden. Dan is deze benoeming de reserve.

Lees meer