Voogd benoemen met twee ouders 249.-

Home » Voogdij regelen voor de kinderen » Voogd benoemen met twee ouders
8.4

Voogdij voor twee ouders

Stel dat jullie allebei overlijden. Wie zorgt er dan voor de kinderen? Een schrikbeeld dat gelukkig niet heel vaak voorkomt. Maar voor het geval dat het wel gebeurt, wijzen jullie een voogd aan. Dan staat vast wat jullie wens in deze was. Meestal heb je ook vooraf overlegd met die voogd, maar dat is niet verplicht.

Je kunt bij ons ook gelijk de voogdij voor beide ouders regelen. Dat scheelt je behoorlijk in de kosten. Voorwaarde is wel dat jullie dan dezelfde voogd(en) aanwijzen. Ook kan dit alleen voor kinderen die jullie samen hebben, dus niet voor kinderen uit een eerdere relatie.
Het voordeel van een dergelijke dubbele benoeming is dat het gelijk goed geregeld is voor jullie beiden.

Waarom moeten jullie een voogd aanwijzen?

Samenwonen en eerste kind

Hebben jullie geen voogd aangewezen? Het is niet zo dat als beide ouders dood zijn automatisch een familielid de voogd kan zijn. Instanties gaan zich hier nu mee bemoeien. Uiteindelijk zal de rechtbank een voogd aanwijzen. De rechters overleggen natuurlijk met de overgebleven familie en eventueel de kinderen als die ouder zijn dan 12 jaar. Als ze er niet uitkomen dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

Wil je dat voorkomen? Wijs dan beiden een voogd aan. Dan voorkom je een lastige situatie in een tijd die voor de kinderen al heel zwaar zal zijn.

Wat is een voogd?

Een voogd oefent het gezag uit over jouw minderjarige kinderen nadat beide ouders zijn overleden. De voogd neemt dezelfde besluiten die jullie nu nemen over de kinderen. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte of je benoemt de voogd bij het opmaken van je testament.

Je kan ook twee mensen aanwijzen als voogd. Degene die je aanwijst als voogd hoeft namelijk niet de voogdij te aanvaarden. Je kan dan een tweede reserve-voogd aanwijzen, voor het geval de eerste niet wil of kan. Je kan niet meer dan twee voogden aanwijzen. Formeel kan je ook twee voogden samen aanwijzen. In de praktijk levert dat veel juridische problemen op en aanvullende eisen. Daarom kan het niet via onze website. Wil je dus een stel aanwijzen (je zus en haar man), dan moet je juridisch gezien hier je zus opnemen als voogd.

De voogdij gaat in op het moment dat de laatste ouder overlijdt. Bij het overlijden van de eerste ouder is automatisch de andere ouder voogd. Via de optie om samen een voogd aan te wijzen kies je op dit moment dezelfde voogd.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk een voogd aanwijzen.

 • Ons tarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Notaris schrijft voogd in
 • Betaal pas bij de notaris
 • Keuze uit meer dan 30 notarissen

Wat regelen jullie hier met een voogdbenoeming

Als jullie hier een voogd benoemen dan staat vast wie er voor jullie kinderen zorgt als jullie beiden zijn overleden.

 • Voogd en eventuele reserve-voogd
 • Notarieel vastgelegd
 • Voor alle kinderen tegelijk
 • Ook voor kinderen die nog niet geboren zijn
Wat doet de notaris voor twee aktes met een voogdbenoeming?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van beide ouders en van de voogd(en) juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen stellen. Heb jullie al een bestaand testament, dan zal de notaris ook kijken naar de afstemming van beide documenten. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In het bijzijn van de notaris moeten jullie ondertekenen.

Wat kosten twee aktes met voogdbenoeming?

+

Tarief Voogdbenoeming voor 2 ouders € 249.- incl. BTW

Wat kost een Voogdbenoeming voor 2 ouders


Werkzaamheden

De benoeming van een voogd is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden.  Als jullie samen de voogdij willen regelen voor jullie kinderen dan kan dat ook. Je krijgt dan twee persoonlijke aktes. Jullie moeten in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen komen.

De notaris zal voor het tarief:

 • twee aktes voor de benoeming van een voogd opmaken;
 • een ID controle doen van de opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw voogdbenoeming.

Eerder een voogd benoemd

Als je reeds eerder een voogd hebt aangewezen, dan komt deze benoeming in principe daarvoor in de plaats. Het maakt daarbij niet uit of je die benoeming op een formulier bij de rechtbank deed of in een testament. Je kan ook kiezen om die andere benoeming in stand te houden. Dan is deze benoeming de reserve.

Bewind

De voogdij is iets anders dan het bewind over de erfenis. De voogd kan beschikken over de erfenis van de kinderen. De voogd is namelijk de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen. Het bewind over jouw nalatenschap is iets anders. Wil je dat ook (opnieuw) regelen, dan moet je een testament maken.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete voogdbenoeming.

 • Concept akte
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte</li>
 • Inschrijving CTR
 • Eigen dashboard

Formulier rechtbank

Je kan ook een voogd aanwijzen voor twee ouders door een formulier in te vullen op de site van de rechtbanken. Het formulier is gratis dus dat is een voordeel. Een nadeel is dat je het per kind en per ouder apart moet invullen. Bovendien kan je bij de notaris ook de voogdij regelen voor alle kinderen, zelfs voor de kinderen die nog niet geboren zijn. Bovendien is het misschien wel zo prettig om even met de notaris te overleggen over de voogdij. Je kan hier ook voor kiezen omdat de voogdij-benoeming bij de notaris vertrouwelijk is. Het register bij de rechtbank is openbaar.