Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen?

Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen?

Home ยป Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen?
8.5
Wanneer neemt de notaris contact op met erfgenamen om de erfenis te gaan verdelen?

Nooit, is het voor veel mensen verrassende antwoord. De notaris die het testament heeft opgesteld is slechts zelden de persoon die het uit gaat voeren. Een testament moet uitgevoerd door de benoemde executeur, of door de erfgenamen.

Afhandelen van erfenis door notaris

Een misverstand is dat de notaris die het testament van de overleden erflater heeft opgemaakt ook de erfenis gaat verdelen.

De notaris die het testament heeft gemaakt neemt geen contact op met de erfgenamen na het overlijden van de erflater. Dat doet de notaris alleen als hij of zij is aangewezen als executeur. Anders gaat de notaris niets doen en moeten de erfgenamen het zelf onderling regelen. De notaris heeft dus geen actieve rol in de afhandeling van een erfenis.
Er is dus in Nederland niemand die actief de erfgenamen benadert als er iemand is overleden. Niemand gaat de erfenis afhandelen, zonder opdracht. Ook gaat niemand actief op zoek naar een testament of naar de daarin opgenomen erfgenamen. Wil je dus iets weten over een overledene, of een testament, dan moet je zelf op zoek.

Tv en film

Het misverstand is ontstaan doordat je in films en op TV vaak alle erfgenamen rond de tafel ziet zitten bij de notaris. Dat is in Nederland alleen het geval als de erfgenamen een notaris inhuren. Bijvoorbeeld om een Verklaring van Erfrecht op te stellen.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis